Zorginnovatie: blijven inzetten voor betere kwaliteit van leven én werken

De kwaliteit van leven en werken verbeteren. Dát is ons uiteindelijke doel met zorginnovatie. We bereiken dit samen met onze partners die dat ook belangrijk vinden. Gezamenlijk, met ieder zijn toegevoegde waarde, werken we aan de beste oplossingen in de zorg. Daarbij staan de cliënt en de zorgprofessional centraal. Maar wat verstaan we onder kwaliteit van leven en werken? Waarom vinden we het zo belangrijk om dit te verbeteren? En hoe kan zorginnovatie, en nog specifieker Open Care Connect, hieraan bijdragen? Van preventie tot verpleeghuiszorg.

Als we jong en gezond zijn, hebben we alle vrijheid om ons leven in te richten zoals we dat zelf willen. We werken, hebben hobby’s en gaan en staan waar we willen. En natuurlijk blijven we graag vitaal, fit en betrokken, ook als we ouder worden. Gezondheidsbevordering en -preventie staan daarom steeds meer centraal in onze samenleving. Hoe ouder we worden, hoe groter de kans echter dat we een zorgbehoefte ontwikkelen. We worden daarmee afhankelijker van anderen. Van partner, kinderen of buren. En is hun hulp niet toereikend, dan komt professionele zorg en ondersteuning in beeld. En daar komt ook zorginnovatie om de hoek kijken.

Preventieve zorg

Gezond blijven, dát staat bovenaan het wensenlijstje van ieder mens. Fysiek én mentaal. Want als je je gezond voelt, dan blijf je in regie over je eigen leven. Van daaruit kun je kwaliteit van leven nastreven. Daarvoor is zorginnovatie nodig. Op dit moment zijn we (nog) niet bezig met de vraag welk ziektebeeld iemand op latere leeftijd eventueel kan ontwikkelen. Maar als eenmaal een diagnose is gesteld, dan willen we dat een ziektebeeld niet verergert. Dat start met preventieve zorg, waarvoor we eHealth-toepassingen gaan inzetten om telezorg en zelfzorg te bevorderen. Telezorg biedt zorg op afstand en met zelfzorg kunnen (geholpen) zelfmetingen van vitale waarden worden verricht. Met de komst van Predictive Analysis (een AI-vorm) kunnen patronen worden herkend en kan voortijdig worden gealarmeerd, zodat de wijkverpleegkundige, de specialist en/of de huisarts tijdig kunnen handelen. Deze preventieve zorg, mogelijk gemaakt door zorginnovatie, helpt te voorkomen dat bijvoorbeeld beginnende hart- en vaatziektes verergeren en om tijdig met antistollingszorg te beginnen.

Preventieve zorg zal een steeds belangrijkere rol spelen binnen Open Care Connect. Als mensen uiteindelijk meer thuiszorg nodig hebben, dan kan deze zorg flexibel worden ingericht. Van mantelzorg naar thuiszorg en, als het thuis echt niet meer gaat, de verhuizing naar een verpleeghuis. Dat laatste hoeft misschien niet. Want als je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg (Wlz), zijn het volledig pakket thuis (vpt) of het modulair pakket thuis (mpt) mogelijk ook opties: thuis blijven wonen met zorg van één of meer zorgaanbieders. In elke fase blijft preventieve zorg belangrijk. Dit om verdere verergering te vertragen of zelfs te voorkomen.

Thuiszorg

We blijven langer thuis wonen, ook als we zorg nodig gaan hebben. Dat lukt alleen met een goed netwerk van zorgprofessionals en mantelzorgers rondom de cliënt. Samenwerking in de regio (met de huisarts en de wijkzorg als centrale toekomstige tandem) én in de keten van leveranciers is daarvoor cruciaal. Iedereen erkent de noodzaak van samenwerken. Want als alle partijen rondom een cliënt beschikken over de voor hem of haar relevante informatie, dan komt dat ten goede aan de kwaliteit van de thuiszorg. En daarmee aan het welzijn van de cliënt. Hierin zijn drempels te beslechten. Organisaties hanteren hun eigen processen en werken met eigen IT en software. Bovendien spreken de betrokken partijen niet allemaal dezelfde taal. Dat vraagt om een gedeelde missie en visie waarin de cliënt en professional werkelijk centraal staan. En het vraagt om één integrale werkomgeving voor alle zorgprofessionals, organisatie overschrijdend, rondom de thuiswonende cliënt. Het vraagt, kortom, om zorginnovatie. Uiteindelijk geeft dit alle betrokkenen rondom de cliënt energie en werkplezier. Op basis van Open Care Connect ontwikkelen wij deze visie en werkomgeving en ondersteunen wij deze met slimme diensten en handige tools.

Volledig pakket thuis en modulair pakket thuis

Is er verpleegzorg nodig en krijgt de cliënt een indicatie voor Wlz-zorg? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om deze zorg thuis te krijgen, met het volledig pakket thuis (vpt) of het modulair pakket thuis (mpt). Met deze zorgvorm krijgt de cliënt alle zorg die hij ook in het verpleeghuis zou kunnen krijgen, mét daarbij de ondersteuning (verzorging, eten) door mantelzorgers. Zorgtechnologie maakt dit mogelijk. Specifieker: zorgtechnologie uit het verpleeghuis, maar dan toegepast in de thuissituatie, met als basis: verpleegalarmering en toegangsmanagement. Maar denk daarbij ook aan puntoplossingen binnen eHealth, Internet of Things (IoT) en zorgdomotica. Door al deze oplossingen aan te sluiten en onderling te verbinden op één platform, ontstaat één dienst die aansluit op de zorgvraag van de individuele bewoner. Zo zorgt zorginnovatie ervoor dat alle betrokkenen in de formele en de informele zorg nauw kunnen samenwerken rond de cliënt.

Zorginnovatie in de verpleeghuiszorg

Gaat het thuis echt niet meer, dan is verpleeghuiszorg waarschijnlijk onvermijdelijk. Omdat mensen tegenwoordig langer thuis wonen, krijgt de verpleeghuiszorg te maken met complexere zorg. Zorg waarbij sprake kan zijn van somatische- en psychogeriatrische klachten in combinatie met multimorbiditeit. Een actueel thema in verpleeghuizen is de afweging tussen vrijheid en veiligheid. Bewoners kunnen een dementieel ziektebeeld ontwikkelen en om in plaats van ruimtes te beperken omwille van de veiligheid worden leefcirkels gecreëerd om veiligheid te combineren met vrijheid. De vraag ‘wat is veiligheid’ is een ethische vraag. Daarachter schuilt de vraag: hoe gaan we om met situaties waarin iemand risico’s loopt, terwijl we mensen wel zoveel mogelijk vrijheid willen geven? Geef je een bewoner met dementie meer vrijheid, dan kan dat ten koste gaan van de veiligheid. De reflex is dan al gauw dat we te veel de nadruk leggen op de veiligheid en te weinig op vrijheid. Maar wil je dat mensen een goed leven hebben? Dan moet je accepteren dat we niet elk risico uit de weg kunnen gaan. Bovendien: wat de één risicovol vindt, vindt de ander acceptabel. Immers, ieder mens is anders. En geen situatie gelijk. In onze visie gaat het daarom om de individuele interpretatie van de begrippen ‘veiligheid’ en ‘kwaliteit van leven’. Want een goed leven is een leven zoals je dat zelf graag leidt. Een leven zoals je dat gewend was óf een leven zoals je dat op dit moment graag leidt.

Zorginnovatie: flexibele zorg

Om mensen recht te doen – cliënten én zorgprofessionals – moeten we de zorg aanpassen aan het individu. Aanpassen aan de vrijheid en zelfredzaamheid die iemand op dat moment aankan. Thuis of in een verpleeghuis. Dat vraagt om flexibele zorg: zorg die meebeweegt met de vraag en de mogelijkheden van de individuele cliënt. Het vraagt ook om flexibele zorgtechnologie. Technologie die past bij én meebeweegt met de persoon. En die meebeweegt op de golven van de geest. Van dag tot dag, van moment tot moment, van situatie tot situatie. Met als doel: zoveel mogelijk vrijheid en zelfredzaamheid voor de cliënt, en alleen meer toezicht en veiligheid als dat nodig is. Zorginnovatie speelt daarin dus een belangrijke rol.

Kwaliteit van werken

De kwaliteit van zorg wordt ook bepaald door de kwaliteit van werken van zorgprofessionals. Dat vraagt niet alleen om actuele kennis en ervaring. Ze hebben ook de juiste tools nodig om te doen wat er werkelijk toe doet. Apps die hen tijdig de juiste informatie geven en hen ondersteunt. Kortom, oplossingen die aansluiten op de werkprocessen, zodat zorgprofessionals efficiënter kunnen werken. Ze daardoor minder reistijd hebben, minder loze alarmen en meer tijd om zich volledig te richten op de zorg aan mensen. Met als uiteindelijke resultaat: tevreden en gemotiveerde professionals en goede zorg. Dat is uiteindelijk ook in het belang van de cliënten. Want gedreven medewerkers die hun werk met plezier doen, en daarin worden gefaciliteerd, leveren betekenisvolle zorg. Stel daarom de mens centraal. De mens die zorg nodig heeft én de mens die zorg verleent. Betrek hen bij innovatie, want zij moeten uiteindelijk prettig kunnen werken met de technologie. Laat je als verpleeghuis dus niet verleiden tot de aanschaf van (dure) zorgtechnologie die niet aansluit bij de behoeften. Maar wat dan wel?

Succesvolle zorginnovatie op basis van Open Care Connect

De logische vervolgvraag is: hoe krijg je dit allemaal voor elkaar? Met zorginnovatie! Eurocom ontwikkelde Open Care Connect. Een open en innovatief concept voor het optimaliseren van de kwaliteit van leven en werken. We ontwikkelen dit concept voor zorginnovatie samen met partners met dezelfde visie. En met als doelstellingen: ervoor zorgen dat cliënten langer thuis vitaal en veilig kunnen worden, cliënten in verpleeghuizen zowel veiligheid als vrijheid te laten ervaren en om professionals te ondersteunen in hun werk. Open Care Connect faciliteert ook de samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de cliënt, over organisaties heen.

Wilt u verder praten over zorginnovatie? Neem contact op met één van onze specialisten.

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp
Zorginnovatie

Ontvang onze gratis whitepaper

'Zorgtechnologie & Wet zorg en dwang'

Gerelateerde berichten

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.