Samen bouwen aan toekomstbestendige verpleeghuiszorg

De vergrijzing, de toenemende zorgzwaarte bij cliënten die opgenomen worden in het verpleeghuis, de personeelstekorten, het hoge ziekteverzuim, de stijgende zorgkosten. Verpleeghuizen moeten daarnaast de zorg en ondersteuning meer afstemmen op de individuele wensen en behoeften van bewoners, mede onder invloed van de Wet zorg en dwang (Wzd). Fikse uitdagingen voor de verpleeghuiszorg. Hoe ga je deze uitdagingen aan? Open Care Connect biedt oplossingen.

Investeren in innovatie

Hoe innoveer je succesvol? Wat is hiervoor nodig? En waar begin je? Verpleeghuizen worstelen met deze vragen. Dat heeft vooral te maken met gebrek aan geld voor vernieuwing of voor adoptie en implementatietrajecten. Ook ontbreekt het vaak aan kennis en goede partners om te innoveren.

Een visie op innovatie en zorgtechologie is hierbij cruciaal. Laat je als verpleeghuis niet verleiden tot de aanschaf van dure technologie die niet aansluit bij de behoeften. Innoveren helpt, mits je dit goed aanpakt.

Het begint bij de bewoner en de medewerker

In onze visie gaat het erom dat je kiest voor technologie die daadwerkelijk waarde toevoegt. Dat lukt alleen als je niet direct kijkt naar nieuwe technologie, maar eerst naar cliënt, medewerker en proces. Wat is de zorgbehoefte van de bewoners? Welke knelpunten ervaren medewerkers in hun dagelijkse werk? Aan welke technologie hebben zij behoefte en met welk doel? Dat klinkt als een enorme open deur. Toch gebeurt dit te weinig. 

Hoe maak je dan de juiste keuzes? Medewerkers worden nog te weinig betrokken bij innovatie, terwijl zij ermee moeten werken. Krijgen zij een innovatie opgedrongen, dan roept dat al gauw weerstand op, vooral als de meerwaarde niet helder is of er in de praktijk niet is.

Strategische consultancy

Open Care Connect begint altijd met strategische consultancy. Daarin gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag. En naar het belang voor bewoners en medewerkers. Wat hebben zij nodig? Eerst de mensen en de zorgprocessen, daarna de technologie die echt nodig is.

Open Care Connect

Eurocom Group ontwikkelde daarom het Open Care Connect ecosysteem. Een open en innovatief ecosysteem voor het slim verbinden van eHealth, Internet of Things (IoT) en domotica. Open Care Connect faciliteert ook de samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de cliënt, over organisaties heen. Het ecosysteem stelt organisaties in staat de technologie specifiek te laten aansluiten op de zorgvraag van de individuele bewoner.

Samenwerking is cruciaal

Wij geloven dat samenwerking met alle betrokkenen in de zorg (in de regio en keten) leidt tot betere kwaliteit van werken en leven. Sterker nog, als partner in innovatie stellen we ketensamenwerking als voorwaarde voor succes. Binnen het Open Care Connect ecosysteem werken we samen met gespecialiseerde partners aan slimme, passende oplossingen. Zo faciliteren we met Open Care Connect | Thuis diverse oplossingen en (zorg)toepassingen aan huis.

Daarvoor bieden we binnen Open Care Connect 5 ‘solutions’. Met deze ‘solutions’ koppelen we op slimme wijze intelligente (cloud) software aan verschillende puntoplossingen (hardware) binnen de domeinen eHealth, Internet of Things (IoT) en zorgdomotica.

Continue verbeteren met het OCC | Service Portal en het Control Center

Inzicht is de sleutel tot succes. Het zorgt voor verbetering van het proces op basis van feiten in plaats van op basis van aannames. Dankzij alle koppelingen en het centrale beheer vanuit één platform (CQ-Net Live) ontstaat een schat aan data. Deze data zijn in de vorm van business intelligence (BI) is toegankelijk in het Open Care Connect service portal.

Doorpraten over samenwerking in de zorg?

Neem contact op met onze specialist op het gebied van verpleeghuiszorg. Wij denken graag vrijblijvend met u mee.

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.