Open Care Connect Solutions

Open Care Connect ondersteunt zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Dat doen we in samenwerking met gespecialiseerde partners. Gezamenlijk, met ieder zijn toegevoegde waarde, werken we aan een compleet ecosysteem gericht op de beste oplossingen in de zorg. Daarvoor bieden we binnen Open Care Connect 5 ‘solutions’.
Met deze ‘solutions’ koppelen we op slimme wijze intelligente (cloud) software aan verschillende puntoplossingen (hardware) binnen de domeinen eHealth, Internet of Things (IoT) en zorgdomotica. Ook maken we koppelingen met backofficesystemen zoals een ERP of een CRM, én met toepassingen als een EPD, ECD en PGO. Het resultaat: een rijk ecosysteem dat zorgorganisaties, naast diverse oplossingen, een schat aan data oplevert. Binnen dit ecosysteem werken we samen met alle partners aan slimme oplossingen op het gebied van preventie, vitaliteit en veiligheid.
Software Solutions - Open Care Connect

Software solutions

Het hart van het Open Care Connect-concept bestaat uit drie software-oplossingen. CQ-Net Server (de betrouwbare ‘on premise’-oplossing), CQ-Net Live (het cloudplatform voor zorg- en thuiszorgorganisaties) en CQ-Mobile (om alle functionaliteiten vanuit één app te bedienen). Deze software verbinden we met verschillende puntoplossingen. Zo ontstaat één hybride cloudplatform waarmee we concrete vraagstukken oplossen op het gebied van onder meer personenalarmering, monitoring, slimme toegang en leefcirkels. Een platform dat zorgorganisaties in staat stelt digitaal te transformeren. We bouwen dit platform in eigen beheer. Zo kunnen we snel schakelen op vragen uit de markt.

Het platform voldoet niet alleen aan de laatste eisen op het gebied van privacy en security, het is bovendien merkonafhankelijk. Dit betekent dat het platform koppelbaar is aan zorg- en thuistechnologie-oplossingen van verschillende fabrikanten. Het voordeel voor zorgorganisaties? Ze kunnen innoveren met (gedeeltelijk) behoud van de bestaande installed base. Ze kunnen stap voor stap over naar nieuwe technologie, zoals zorgdomotica, IoT en eHealth. Met als doel: toekomstbestendige zorg.

Service Portal

Ter ondersteuning van zorgorganisaties is er de Service Portal. Hierin zijn rapportages zichtbaar die samen de basis vormen voor Business Intelligence (BI). De beschikbare data wordt verzameld uit alle gekoppelde hard- en software. Met behulp van data kunnen organisaties het effect van verandering meten en zorgprocessen optimaliseren.

"Één hybride cloudplatform waarmee concrete vraagstukken opgelost worden op het gebied van onder meer personenalarmering, monitoring, slimme toegang en leefcirkels."

Product solutions

De software-oplossingen binnen het Open Care Connect-concept staan niet op zichzelf. Er zijn altijd hardware-oplossingen nodig om bepaalde functionaliteiten vorm te geven. Denk aan producten op het gebied van eHealth, IoT en zorgdomotica. De hard- en software zorgen samen voor slimme oplossingen in de zorg. Hiermee lossen we prangende vraagstukken op, op het gebied van personenalarmering, slimme toegang, monitoring, leefcirkels en meer. We zoeken voortdurend nieuwe technologie om te koppelen en borgen binnen ons ecosysteem. Hiervoor sluiten we partnerships met bekende en mindere bekende technologiefabrikanten in binnen- en buitenland. We maken met deze fabrikanten afspraken over de blijvende werking van koppelingen, om zo te garanderen dat een oplossing minimaal vijf jaar werkt. Zorgorganisaties krijgen hierdoor altijd de beste oplossing voor elke gewenste situatie.

Het platform voldoet niet alleen aan de laatste eisen op het gebied van privacy en security, het is bovendien merkonafhankelijk. Dit betekent dat het platform koppelbaar is aan zorg- en thuistechnologie-oplossingen van verschillende fabrikanten. Het voordeel voor zorgorganisaties? Ze kunnen innoveren met (gedeeltelijk) behoud van de bestaande installed base. Ze kunnen stap voor stap over naar nieuwe technologie, zoals zorgdomotica, IoT en eHealth. Met als doel: toekomstbestendige zorg.

Product Solutions - Open Care Connect
Project Solutions - Open Care Connect

Project solutions

Een zorgoplossing is eenvoudig te gebruiken als deze goed is geïmplementeerd. Implementatie is een vak apart. Gebeurt dit niet goed, dan heeft dat grote gevolgen. Binnen het Open Care Connect-concept wordt de implementatie daarom uitgevoerd door geselecteerde partners. We hebben partners die specialist zijn in oplossingen voor zorginstellingen én partners die specialist zijn in thuisoplossingen. Onze partners zijn getraind op de gebruikte soft- en hardware. En ze installeren en configureren deze op de juiste wijze bij organisaties. Omdat ze kennis hebben van het primaire en secundaire (zorg)proces, laten ze de gebruikte techniek hierop zo goed mogelijk aansluiten. In overleg met de zorgorganisaties kijken ze naar de gewenste werkwijze en passen de gebruikte systemen hierop aan. Deze werkwijze wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast. Daardoor kan de organisatie de gekozen systemen optimaal blijven benutten en kan ze stapsgewijs innoveren. Ter ondersteuning van deze evaluatie ontwikkelden we de Service Portal.

"Onze partners zijn getraind op de gebruikte soft- en hardware. En ze installeren en configureren deze op de juiste wijze omdat ze kennis hebben van het primaire en secundaire (zorg)proces."

Consultancy solutions

Organisaties worstelen met de transitie naar de nieuwe digitale wereld. Het invoeren van zorgtechnologie en een nieuwe manier van werken moet onderdeel worden van de cultuur en de visie van de organisatie. Dat vraagt om een overtuigende en cliëntgerichte visie. Vooral ook omdat dit niet alleen de ICT-afdeling aangaat, maar iedereen. Van zorgmanager tot gebouwbeheerder en van inkoper tot cliënt. Onze partners (consultants) helpen organisaties met het ontwikkelen van deze visie en ontwikkelen strategieën voor de adoptie van nieuwe technologie. Technologie die niet op zichzelf staat, maar het zorgproces optimaal ondersteunt. Ook helpen onze partners zorgorganisaties met het verzamelen en interpreteren van de data, in de vorm van BI. Om zo bijvoorbeeld het effect van verandering te meten, processen te optimaliseren en succesvol digitale transformatie te faciliteren. Alleen datagedreven organisaties kunnen zich aanpassen aan de veranderende klantwens, omgeving en samenleving.

Consultancy Solutions - Open Care Connect
Managed Solutions - Open Care Connect

Managed solutions

Zorg gaat 24×7 door. Zowel op werkdagen als in het weekend. Een storing in het zorgsysteem moet dan ook meteen worden opgelost. Open Care Connect biedt daarom 24×7 service. Dit betekent dat er áltijd iemand bereikbaar is voor service en support.

Wilt u weten wat onze solutions kunnen betekenen voor uw zorgorganisatie?