Methodiek

Samen innoveren

Open Care Connect is een samenwerkingsmethodiek om met partners afgestemde, schaalbare oplossingen te bieden. We zijn actief in de verpleeghuis-, VPT- en thuiszorgmarkt om organisatie overschrijdend te kunnen samenwerken, in de regio en binnen de keten. En om diverse bewezen expertoplossingen duurzaam en slim te verbinden zodat techniek maximaal ten dienste staat van cliënten, bewoners en zorgprofessionals.

Onze methodiek

Ga je in zee met Open Care Connect, dan krijg je rechtstreeks te maken met partijen die de software en hardware ontwikkelen, installeren en implementeren. Je wordt begeleid van implementatie tot gebruik. En daarbij sluiten partijen aan die diensten leveren zoals zorgcentrales en eHealth-aanbieders. Dat heeft nogal wat voordelen. We denken strategisch met je mee over slimme werkprocessen. Op basis daarvan bekijken we hoe jullie zorgoplossing eruit moet zien, nu en op de langere termijn. We passen alleen techniek toe daar waar dat echt nodig en van toegevoegde waarde is. 

Landelijk netwerk van specialisten

In een landelijk dekkend 24/7-netwerk van partners werken we duurzaam met elkaar samen voor de klant en innoveren we in de zorg. Denk aan aanbieders van expertoplossingen, werkplekleveranciers, netwerkspecialisten en installateurs. Professionele partners met dezelfde visie en hetzelfde DNA. We lossen samen problemen op en blijven samen innoveren voor de zorg. Dát is de kracht van Open Care Connect. 

Het proces

Om tot de beste oplossing voor jouw organisatie te komen doorlopen we deze stappen: 

  • In kaart brengen van de koers, ambities en uitdagingen van de zorgorganisatie; 
  • Formuleren ambitie en opdracht vanuit de zorg; 
  • Creëren van een ecosysteem/consortium van gelijkgestemde partners;
  • Opstellen van het projectplan, afgestemd met alle stakeholders: zorgmanager, IT-manager, netwerkinfra-leverancier-, werkplekinfra-leverancier en met aanbieders van expertoplossingen;
  • Eventueel: inzetten van een programma manager zodat alle betrokken partijen 1 afgestemde oplossing leveren; 
  • Implementatie van de oplossing middels de plug & play migratiemethodiek. Hierbij is dagelijks en wekelijks contact met alle betrokkenen;
  • Evaluatie ten opzichte van gestelde ambities van de zorgorganisatie. 

Plug & Play migratiemethodiek

De implementatie van Open Care Connect gebeurt heel efficiënt, met zo min mogelijk overlast voor bewoners en zorgprofessionals. We ontwikkelden hiervoor een slimme methodiek met draaiboek. Dit komt erop neer dat wij de ICT-infrastructuur in eigen huis voorprogrammeren en testen. Dit doen we op basis van een functioneel ontwerp, waarin staat welke functionaliteiten we op de locatie implementeren en welke functionaliteiten we nu óf later aanzetten. Daarna implementeert een installateur de zorginfra plug & play op de locatie, inclusief de periferie.

Functionele oplevering en adoptie

Aan het eind van het proces controleren we de werking van de zorginfra en de periferie, waaronder de sensoren. De sensoren plaatsen we altijd zo onzichtbaar mogelijk, wat bijdraagt aan een prettige leefomgeving voor de bewoners en cliënten. Werkt alles goed, dan volgt de functionele oplevering. We zorgen dat medewerkers snel wennen aan de nieuwe infractuctuur, met filmpjes en begeleiding. En natuurlijk blijven we samen met onze partners op de achtergrond betrokken. 

Doorpraten over samenwerking in de zorg?

Neem contact op met onze specialist op het gebied van verpleeghuiszorg. Wij denken graag vrijblijvend met u mee.