Het Open Care Connect
Ecosysteem

Binnen het Open Care Connect ecosysteem kunnen producten en diensten van diverse fabrikanten worden aangesloten en onderling worden gekoppeld. Zowel nieuwe als bestaande technologie, met als voordeel dat organisaties geleidelijk de overgang kunnen maken naar de vele oplossingen die beschikbaar komen binnen het ecosysteem. 

Mét behoud van centraal beheer en gebruik via één platform. En: met gebruik van één app op de mobiele telefoon, zodat zorgprofessionals niet hoeven te schakelen tussen meerdere, fabrikantgebonden apps. Zo kunnen deze oplossingen specifiek en op de persoon worden ingezet in plaats van generiek. Het ecosysteem levert ook tools en diensten om zorgprocessen met data te meten en te optimaliseren. Uiteindelijk helpt het Open Care Connect ecosysteem zorgorganisaties om stap voor stap (agile) over te gaan naar de toekomst.

Drie lagen

Samen innoveren kent meerdere lagen. Tezamen vormen deze lagen het Open Care Connect ecosysteem. Een systeem dat leeft en waarin partijen met ieder hun eigen toegevoegde waarde hun rol spelen. In onderstaande model worden de drie lagen schematisch weergegeven en uitgelegd:

  • Laag 1
  • Laag 2
  • Laag 3
Open Care Connect Ecosysteem

Laag 1

Een technisch platform

Laag 1 - Open Care Connect Ecosysteem

In de eerste plaats is Open Care Connect een technisch platform voor het geborgd koppelen van systemen van diverse fabrikanten. Met als resultaat: één geïntegreerd platform waarmee we prangende vraagstukken oplossen op het gebied van onder meer toegang, alarmering en monitoring. Vaak gaat het om concurrerende systemen. Dankzij Open Care Connect worden gebruikers van deze systemen merkonafhankelijk.

Laag 2 - Open Care Connect Ecosysteem

Laag 2

Samenwerking, kennisdeling en een set aan afspraken

Laag 2 - Open Care Connect Ecosysteem

Open Care Connect staat voor open samenwerking met diverse partners. Een samenwerking die, zo is het doel, uitgroeit tot een community van partners die kennis delen, elkaar inspireren om voorbij de eigen grenzen te kijken en oplossingen bedenken die elkaar verrijken. Daaronder ligt een set aan afspraken tussen fabrikanten, implementatiepartijen en eindgebruikers. Daardoor kunnen organisaties deze applicaties, en de daarmee samenhangende data, op veilige en geborgde wijze toepassen.

Laag 3 - Open Care Connect Ecosysteem

Laag 3

Portals, apps en BI-tools

Laag 3 - Open Care Connect Ecosysteem

De derde laag zijn de tools, diensten en data binnen Open Care Connect om zorgprocessen en werkprocessen op een agile manier te verbeteren, veranderen en optimaliseren. Zoals portals, apps en business intelligence tools. Tezamen maken deze tools de veranderprocessen datagedreven. Door te meten en te analyseren kunnen we met elkaar veranderingen in de operatie op een agile manier ondersteunen. Belangrijk voordeel is dat deze laag veel randvoorwaardelijk werk van zorgprofessionals automatiseert, Resultaten: betere kwaliteit, lagere kosten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met een van onze adviseurs.