Is uw zorgorganisatie klaar
voor de toekomst?

De zorg staat voor veel uitdagingen. Er is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, mensen wonen langer zelfstandig en er is steeds minder geld per cliënt beschikbaar. Medewerkers kunnen slechts een deel van hun tijd besteden aan zorg. Relatief veel tijd gaat verloren aan randvoorwaardelijke zaken zoals administratie. Een groot deel van de taken moeten we dus automatiseren. Het moet sneller, beter, eenvoudiger. Dit alles vraagt om slimme oplossingen voor nu én de toekomst.

Is úw organisatie klaar voor de toekomst? Bekijk onze visie uitgewerkt in 6 thema’s:

De mens centraal

De zorg draait om mensen. Mensen die zorg nodig hebben of daarvan zelfs volledig afhankelijk zijn. En het draait om de medewerkers; een steeds schaarser wordende groep van mensen die het verschil kunnen maken in de dienstverlening. In onze visie is technologie een randvoorwaarde voor betere en menselijkere zorg. Mits goed ingezet helpt technologie om de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op het individu, zonder de groep te verliezen. Kortom: technologie en ICT spelen een belangrijke rol, maar het uitgangspunt is en blijft de mens.

De juiste koers met een sterke visie

Organisaties worstelen met de transitie naar de nieuwe digitale wereld. Het invoeren van nieuwe technologie moet onderdeel worden van de cultuur en de visie van de organisatie. Dat vraagt om een overtuigende en cliëntgerichte visie. Vooral ook omdat dit niet alleen de ICT-afdeling aangaat, maar iedereen. Van zorgmanager tot gebouwbeheerder. En van inkoper tot cliënt. We helpen organisaties deze te ontwikkelen. Samen werken we aan hetzelfde doel.

Betrouwbare samenwerking

Transformeren betekent leren. En leren betekent fouten maken. Dat vraagt om een veilige omgeving van partijen die samen een ambitie delen en op basis daarvan investeren. Het ecosysteem van partners biedt die veiligheid om te leren. Omdat je je partners selecteert op hun toegevoegde waarde, ontstaat bovendien een wederzijdse afhankelijkheid. Vertrouwen is één van de kernwaarden voor open innovatie.

Open Care Connect Ecosysteem

Het Open Care Connect ecosysteem is een platform waarop producten en diensten van diverse fabrikanten kunnen worden aangesloten en onderling worden gekoppeld. Zowel nieuwe als bestaande technologie, met als voordeel dat organisaties geleidelijk de overgang kunnen maken naar de vele oplossingen die beschikbaar komen binnen het ecosysteem. Mét behoud van centraal beheer en gebruik via één platform en één mobiele app. Het ecosysteem bestaat uit drie bouwstenen.

Blijf op de hoogte

Het Open Care Connect platform wordt continu doorontwikkeld en vernieuwd. Dat geldt ook voor de producten, oplossingen en diensten. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en ontvang het laatste nieuws.

Open Care Connect Partners

We ontwikkelen het Open Care Connect ecosysteem sámen. Met fabrikanten, implementatiepartners en zorgorganisaties. We onderscheiden in de eerste plaats Open Care Connect Partners: zorgorganisaties waarmee wij bewust direct een relatie aangaan om zo samen concreet nieuwe ontwikkelingen te testen en implementeren. In de tweede plaats Open Care Connect Implementatie Partners: installateurs, system integrators en transformatiecoaches die zorgorganisaties helpen technologie zodanig in te zetten dat zij een hoger rendement behalen. En ten derde de Open Care Connect Technology Partners: toonaangevende fabrikanten van zorgtechnologie in binnen- en buitenland.