Verbeter het zorgproces met OCC | BGrip

Hoe voorkom je onnodige alarmen in de zorg? En hoe zorg je voor een goede en snelle opvolging van alarmen die wél belangrijk zijn? Waar kun je nog bijsturen in het werkproces? Met onze dienst OCC | BGrip helpen we jouw locatie of team mensgericht te werken met data uit Open Care Connect.
Dat zorgt voor minder werkdruk, meer werkplezier en meer kwaliteit van zorg.

Inzicht in data

In de OCC | Service Portal stellen we data in diverse overzichten en rapportages beschikbaar. Als je weet hoe je die data kan lezen, ontdek je patronen, trends en uitzonderingen over bijvoorbeeld alarmen en alarmopvolgingen. Je ziet welke soort alarmen zijn gegenereerd en hoeveel het er waren per periode, locatie, etage of dienst. Je ontdekt hoeveel alarmen direct zijn geaccepteerd en afgehandeld en hoeveel zich herhaalden of escaleerden. En ook welke cliënten de meeste alarmen maakten, op welke momenten en op welke locaties. 

Met deze informatie kun je vervolgens kijken naar hoe het werkproces bijgestuurd kan worden zodat zorgprofessionals bv. meer ademruimte krijgen en bewoners of cliënten meer passende zorg en aandacht kunnen ontvangen.

Leer hoe je de data leest en vertaalt

We willen dat onze klanten het maximale uit de rapportages kunnen halen. Daarvoor hebben we onze dienst OCC | BGrip in het leven geroepen. In overleg zetten we een traject op waarbij organisaties zo effectief mogelijk aan de slag kunnen met de data die voor handen is. 

Dit traject begint meestal met een gesprek met de locatie manager, gevolgd door een verdiepende ervaringssessie met teamleiders en zorgmedewerkers. We geven concrete adviezen en bespreken de inzichten uit het datarapport. Zijn er patronen te ontdekken? Wat valt op? Waar zitten de knelpunten en hoe zijn deze op te lossen?

Plan van aanpak

Enkele weken later houden we een resumégesprek. Hoe vaak wordt het rapport gebruikt? Wat wordt er met de informatie gedaan, welke actiepunten vloeien eruit voort en hoe worden deze opgevolgd? Samen maken we een plan van aanpak en geven we gerichte handvatten om aan de slag te gaan met de informatie uit het rapport. Ook de periode erna blijven we betrokken, zodat jouw organisatie er echt profijt van heeft.

>> Lees hoe business intelligence bijdraagt aan het motiveren van zorgmedewerkers