Onze visie op zorg in de toekomst in 6 thema's - Open Care Connect

Innovatie in de zorg: zes voorwaarden voor succes

Hoe innoveer je als zorgorganisatie succesvol? Dat vraagt om slimme technologie die daadwerkelijk bijdraagt aan kwaliteit van leven en zorg. Uiteindelijk draait het om mensen. Daarom begint het bij hen. Het vraagt ook om een heldere koers en visie. Om een betrouwbare samenwerking in de regio en in de keten. Samen innoveren we, stap voor stap.
Daarbij benutten we de kracht van data.

Aan de hand van déze zes voorwaarden helpen we zorgorganisaties op weg met innovatie in de zorg:

De mens centraal - Innovatie in de zorg

De mens centraal

Technologie moet waarde toevoegen. Dat lukt alleen als je de mens centraal stelt. Mensen die zorg nodig hebben én mensen die zorg verlenen. Wat is de zorgbehoefte van bewoners? Welke knelpunten ervaren medewerkers in hun werk? Dát zijn de vragen die ertoe doen. Daarna zoomen we in. Aan welke technologie hebben cliënten en medewerkers behoefte? En met welk doel kiest de zorgorganisatie voor bepaalde technologie? Innovatie in de zorg roept veel vragen op. 

Het is belangrijk dat medewerkers de juiste tools hebben om te doen wat er werkelijk toe doet. Want slimme oplossingen zijn fijner om mee te werken en maken het mogelijk om in minder tijd meer voor elkaar te krijgen. Medewerkers hoeven zich minder bezig te houden met procedures en administratie en kunnen zich volledig richten op de zorg aan mensen.

De realiteit is dat medewerkers nog te weinig worden betrokken bij innovatie in de zorg. Terwijl zij ermee moeten werken. Bovendien weten zij als beste wat zij nodig hebben voor hun werk en voor de zorg aan de bewoners. 

Eerst de mensen en de zorgprocessen

Wij helpen met strategische consultancy. Daarbij gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag. Hoe kan technologie de cultuur die je in de organisatie wilt creëren, ondersteunen of misschien zelfs borgen? En hoe kan technologie helpen om de vaardigheden van de medewerkers maximaal te ondersteunen en te laten renderen? En om kwaliteit van zorg te bieden? Kortom, eerst de mensen en de zorgprocessen, daarna de technologie die echt nodig is. Innovatie in de zorg draait om mensen. Samen met de juiste partners zorgen we dat zorgprofessionals wennen aan de technologie. Steeds benadrukken we dat technologie altijd in dienst moet staan van mensen. 

Innovatie in de zorg: "We benadrukken dat het altijd zal blijven draaien om mensen. En dat technologie in dienst moet staan van mensen."

Hoe kunnen we de relatief traag-veranderende organisaties in een sterk veranderende technologische wereld helpen? Hoe dragen wij bij aan innovatie in de zorg? Die vragen stonden centraal bij het ontwikkelen van Open Care Connect. Belangrijke vragen, want organisaties worstelen met de transitie naar de nieuwe digitale wereld.

De valkuil is, dat er een gat ontstaat tussen de snelheid waarmee nieuwe technologie beschikbaar komt en de snelheid waarmee organisaties deze technologie kunnen omarmen in hun dagelijkse werk.

Samen werken aan hetzelfde doel

Innovatie in de zorg en het invoeren van nieuwe technologie moet onderdeel worden van de cultuur en de visie van de organisatie. Dat vraagt om een overtuigende en cliëntgerichte visie. Een goede visie vanuit het management is noodzakelijk om in de organisatie beslissingen te kunnen nemen die impact hebben. Dat is nodig om een veranderproces in gang te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vrijmaken van capaciteit om te testen en te leren. Mits het leerdoel aansluit op de visie en strategie van de organisatie.

Visie

De implementatie van de nieuwe technologie gaat niet alleen de ICT-afdeling aan, maar iedereen. Van zorgmanager tot gebouwbeheerder. En van inkoper tot cliënt. Vaak wordt de driehoek cliënt-verwant-professional nog te weinig betrokken bij zo’n proces. Bovendien wordt er vaak onvoldoende gekeken vanuit de leefwereld van de cliënt. Binnen Open Care Connect is het hebben van een nadrukkelijke visie en een heldere strategie daarom een vereiste. We helpen organisaties deze te ontwikkelen. Samen werken we aan innovatie in de zorg.

De juist koers met sterke visie - Innovatie in de zorg

De juiste koers
met een sterke visie

"Een goede visie vanuit het management is noodzakelijk om in de organisatie beslissingen te kunnen nemen die impact hebben."
Betrouwbare samenwerking - Innovatie in de zorg

Betrouwbare
samenwerking

Alleen samen kom je tot kwaliteit van werken en leven, in de regio én in de keten. Daarom werken we nauw samen met gespecialiseerde partners die de problematiek van een zorgorganisatie kennen en daar ervaring mee hebben.

Binnen zorgorganisaties betrekken we graag iedereen: van zorgprofessional en vrijwilliger tot bestuurder en manager. Samen ontwikkelen we slimme, passende oplossingen die ook echt bijdragen aan betere zorg en prettiger werken. En we helpen medewerkers om te werken met de nieuwe technologie.

Toewerken naar hetzelfde doel

Innoveren in de zorg kan alleen in samenwerking. Immers, het gaat om werkprocessen, dienstverlening en klantwensen. Het gaat bovenal om mensen: cliënten en medewerkers. Zo’n samenwerking wordt alleen een succes als alle partijen weten waarom we gaan innoveren en hóe we dat doen. En als we allemaal toewerken naar hetzelfde doel. Innovatie in de zorg moet dus worden gestuurd vanuit een cross-functionele samenwerking, gebaseerd op een uniforme visie.

Bijdragen aan innovatie in de zorg

Voor zorgorganisaties is het belangrijk om te werken met de juiste partners. Qua vaardigheden, slagkracht en cultuur. En dat alle partners, ieder vanuit hun eigen expertise, bijdragen aan innovatie. Vertrouwen is essentieel. 

"Alleen samen kom je tot kwaliteit van werken en leven."

Vrijwel dagelijks komen er nieuwe, baanbrekende oplossingen en innovaties bij in de zorg. Van wearables en apps tot slimme domotica. Al deze oplossingen hebben een eigen platform en een eigen app. En allemaal lossen ze slechts een deel van de totale zorgvraag op.

Er is dus behoefte aan een platform dat al deze bestaande en nieuwe oplossingen verbindt en zorgt voor uniforme afhandeling. En: een platform dat op laagdrempelige wijze de stapsgewijze overgang mogelijk maakt naar nieuwe oplossingen. Binnen Open Care Connect gebruiken we een lokale ‘on premise’-oplossing, een cloud-oplossing en een mobiel app.

Resultaat: een hybride platform voor het koppelen van bestaande en nieuwe domotica-oplossingen; volledig merkonafhankelijk. De zorgmedewerker gebruikt één mobiele app voor de afhandeling, communicatie of om bijvoorbeeld een deur te openen. Dankzij diverse technieken (zoals REST API) kunnen ook derden koppelen. Zoals andere technologie-fabrikanten. Maar ook andere systemen binnen een zorgorganisatie, zoals een back-office systeem. Alles wordt eenvoudig koppelbaar. En het mooie is: het hoeft niet allemaal in één keer. Het kan ook stap voor stap.

Leren, evalueren en aanpassen

Tegenwoordig zijn het vaak kleinere innovaties in de zorg die vernieuwing brengen. Door te experimenteren en te testen. We leren, evalueren en passen aan waar nodig, op basis van data en feedback. Dit proces zorgt voor vernieuwing die ook echt waarde toegevoegd. Deze agile-aanpak is ook mogelijk met het hybride platform van Open Care Connect. Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen nieuwe oplossingen kleinschalig toe te passen. Vervolgens kunnen ze bijsturen en optimaliseren door feedback en data. Daarna is opschaling beter en effectiever mogelijk.

Stapsgewijs innoveren - Innovatie in de zorg

Stapsgewijs
innoveren

"Vrijwel dagelijks komen er nieuwe, baanbrekende oplossingen en innovaties bij in de zorg. Van wearables en apps tot slimme domotica."
De kracht van data - Innovatie in de zorg

De kracht van data

Om als zorgorganisatie succesvol te kunnen innoveren en transformeren, zijn data nodig. Alleen datagedreven organisaties kunnen zich aanpassen aan de veranderende klantwens, omgeving en samenleving. Organisaties moeten dus data vastleggen. 

Het is belangrijk alle data veilig op te slaan en op de juiste wijze te structuren. Zo ontstaat interpreteerbare informatie. Deze informatie kan dienen als instrument om het effect van veranderingen te meten. En om zo nodig bij te sturen. Data geven je inzicht in de kwaliteit van processen en van de uiteindelijke dienstverlening. Uiteindelijk helpen ze organisaties met innoveren, in alle aspecten. Gebaseerd op inhoud en feiten, in plaats van op meningen en veronderstellingen.

De Open Care Connect Service Portal helpt zorgorganisaties met relevante BI-rapportages die inzicht bieden. 

Samen zoeken naar slimme manieren

Data zijn cruciaal bij het optimaliseren van het zorgproces. Echter, de financiering van zorgdomotica is vaak een struikelblok. Daarom stellen we onszelf ten doel te experimenteren met moderne en innovatieve financieringsmodellen en betalingsmodellen. Een goed voorbeeld hiervan is ‘pay per use’.

"Data geven je inzicht in de kwaliteit van processen en van de uiteindelijke dienstverlening. Uiteindelijk helpen ze organisaties met innoveren, in alle aspecten."

De ouderenzorg staat voor veel verandering. Alle partijen zijn gebaat bij een toekomstbestendige ouderenzorg. Ofwel: zorg die ouderen helpt zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen. Maar dan wel op een menswaardige, eerlijke en betaalbare manier. In een goede balans tussen zorg, wonen en welzijn. 

Goede zorg waarbij de zorgbehoevende als mens centraal staat. En waarbij de bewoner of cliënt zoveel mogelijk de regie houdt over het eigen leven. Hoe kunnen we innoveren in de ouderenzorg zonder daarbij deze samenhang en menswaardigheid uit het oog te verliezen? En zonder ethische vraagstukken uit de weg te gaan?

Klaar voor de toekomst door innovatie in de zorg

Met Open Care Connect faciliteren we de digitale transformatie en innovatie in de zorg. Met als resultaat: duurzame zorg. Organisaties die werken met Open Care Connect maken dus automatisch werk van een duurzamere zorg. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van leven en werken. Bovendien zijn organisaties in staat om mee te veranderen met de samenleving en met de individuele wensen en waarden van mensen. Daarbij hebben we oog voor de privacy-gevoeligheid van technologie. Samen richten we de technologie zo in dat de privacy zo min mogelijk wordt geschonden.

Duurzame zorg - Innovatie in de zorg

Duurzame zorg

"Alle partijen zijn gebaat bij een toekomstbestendige ouderenzorg. Ofwel: zorg die ouderen helpt zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen."