Samenwerken in de regio én in de keten

Langer thuis wonen: naar één goed netwerk rondom én voor de cliënt

We blijven langer thuis wonen. Dat lukt alleen met een goed netwerk van zorgprofessionals en mantelzorgers rond de cliënt. Met als doel: het bevorderen van preventie en vitaliteit, zodat mensen langer met kwaliteit van leven thuis kunnen wonen. Samenwerking in de regio (met de huisarts en de wijkzorg als centrale toekomstige tandem) én in de keten van leveranciers is daarvoor cruciaal. Dat vraagt nogal wat van alle betrokken organisaties. Hoe zorg je dat visie, beleid en processen van alle betrokken regio- en ketenpartijen goed op elkaar aansluiten om optimaal te kunnen samenwerken? Hoe wordt informatie eenduidig vastgelegd en deelbaar met behoud van de privacy? En hoe kom je tot een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarbij de cliënt zelf regie heeft over zijn data en bepaalt wie welke data mag inzien?

Drempels om te overwinnen

Iedereen erkent de noodzaak van samenwerken. Want als alle partijen rondom een cliënt beschikken over de voor hem of haar relevante informatie op basis van iemands rol in de zorgverlening, dan komt dit ten goede aan de kwaliteit van zorg. En daarmee aan het welzijn van de cliënt. Bovendien geeft dit alle betrokkenen rondom de cliënt energie en werkplezier. Natuurlijk, er zijn drempels om te slechten. Organisaties hanteren hun eigen processen. Ze werken met eigen IT en software. Bovendien spreken de betrokken partijen niet allemaal dezelfde taal. Uitdagingen dus. Waar begin je? Aan de proceskant? Aan de ICT-kant? Of eerst maar eens verkennende gesprekken voeren en werk maken van een gedeelde missie en visie?

Langer thuis wonen met Open Care Connect | Thuis

In 2019 introduceerde Eurocom Group het concept Open Care Connect | Thuis. Met dit platform faciliteren we thuiszorgprofessionals met slimme toegang en een slimme routering van de zorgalarmering naar vrijwilligers, mantelzorgers en zorgcentrales. Onze ambitie reikt nog veel verder. Met Open Care Connect | Thuis willen wij de behoefte van de cliënt en de professional (de verpleegkundige en op termijn ook de huisarts) zo concreet mogelijk formuleren en centraal stellen. Op basis daarvan ontwikkelen we diensten die bijdragen aan een optimale samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio én die zorgen voor meer vitaliteit, bewegingsvrijheid en veiligheid voor cliënten. Met dat doel verrijken we het platform met relevante eHealth puntoplossingen gericht op bijvoorbeeld Hart en Vaat.

We doen dit samen met partijen met dezelfde visie en ambitie: zowel zorgorganisaties als onze technologie- en implementatiepartners. In een duurzame samenwerking integreren we slimme (eHealth) puntoplossingen. Zoals de INR-meter (met het oog op de geleidelijke overgang van trombosezorg naar de 1ste lijn) en de medicijndispenser (voor onder meer het monitoren van therapie/medicatietrouw). Het doel: één integrale digitale werkomgeving waarmee zorgprofessionals binnen de regio en de keten met de cliënt de gezondheidsstatus beheren. Door informatie uit de medicijndispensers te koppelen met de vitale waardes van een cliënt (zoals de INR-waarde) verbinden we problemen direct aan elkaar. Ook kunnen we de zorgcentrale of de zorgprofessional assisteren met informatie die hen helpt bij triage. In de toekomst koppelen we nog meer relevante functies, waarbij gegevens over vitale functies en het medicijngebruik bijdragen aan langer zelfstandig thuis wonen.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Met Open Care Connect | Thuis willen we relevante meetgegevens beschikbaar maken voor zorgprofessionals en natuurlijk voor de cliënt zelf. Daarmee willen we ook aansluiten op de Medmij-gedachte, waarbij de cliënt met zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zelf kan beschikken over alle data en kan bepalen met welke professional data kan worden gedeeld.

Onze rol: strategisch consultant

Op alle vlakken is er verandering nodig. Eurocom Group fungeert daarbij als strategisch consultant. We komen niet even een ICT-platform installeren, maar we verbinden partijen aan langdurige vormen van samenwerking, om zo te komen tot goede oplossingen voor individuele cliënten in de regio. We denken mee over uitdagingen en oplossingen. En stimuleren om gezamenlijke doelen te formuleren. Om een voorbeeld te noemen: bij het project Slim Langer Thuis, waar Eurocom Group bij is betrokken, zijn de doelstellingen: de zorg zo lang mogelijk uitstellen, het helpend vermogen met én voor de lokale gemeenschap versterken (participatie) en de zorgcapaciteit vergroten door slimmer te organiseren (innovatie). Maar een doelstelling kan bijvoorbeeld ook zijn: de niet-planbare zorg beter kunnen managen. En natuurlijk: de zorg betaalbaar houden.

Eén ecosysteem voor samenwerking

Is er meer duidelijkheid over de samenwerking en de processen, dan bepalen we hoe we de nieuw geformuleerde processen het best kunnen ondersteunen met het concept Open Care Connect | Thuis. Hiermee creëren we één uniform ecosysteem voor alle betrokkenen rondom de cliënt. Betrokken partijen kunnen slim samenwerken op het softwareplatform binnen Open Care Connect. Ook kunnen ze gezamenlijk thuiszorgdiensten faciliteren zoals zorgalarmering en toegangsmanagement. Op dit platform kunnen samenwerkende zorgorganisaties de producten en diensten van diverse fabrikanten die duurzame samenwerkingsverbanden omarmen aansluiten met bewezen oplossingen en onderling koppelen.

Uitwisseling van data met open standaarden

Het Open Care Connect | Thuis platform stimuleert de interoperabiliteit. Hieronder verstaan we de bereidheid bij softwarepartijen dat alle diensten en producten die zij ontwikkelen voldoen aan open standaarden. Met als doel om het uitwisselen van data te bevorderen. De meetgegevens worden daardoor beschikbaar in de systemen van de betrokken zorgverleners. Zo heeft iedereen rondom de cliënt (en vooral ook de cliënt zelf) dezelfde actuele gegevens en weten de zorgverleners van elkaar wat zij doen. We selecteren daarom partijen met een gedeelde visie, zodat we goed kunnen samenwerken op zowel zorginhoudelijk als technologisch vlak. Samen realiseren we de benodigde koppelingen. Vervolgens bepalen we welke data de specifieke zorgverlener nodig heeft.

Doorpraten over samenwerking in de zorg?

Wilt u doorpraten over de samenwerking in de regio en in de keten? En wilt u meer weten over onze visie daarop en de rol van Open Care Connect | Thuis? Wij denken graag vrijblijvend met u mee.

[Ja, graag contact]

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp
Samenwerken in de regio en in de keten (thuiszorg)

Ontvang onze gratis whitepaper

'Zorgtechnologie & Wet zorg en dwang'

Gerelateerde berichten

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.