Samenwerkende zorgorganisaties aan de slag met Open Care Connect Thuis

Eurocom is betrokken bij Slim Langer Thuis, het gezamenlijke domotica-programma van organisaties in de Hoekse Waard. Ons concept Open Care Connect Thuis moet hier zorgen voor veiliger wonen en slimmere zorg.

Slim Langer Thuis is het uitvoeringsprogramma van de zorgorganisaties Zorgwaard, Heemzicht, Alerimus en Careyn, woningcorporatie HW Wonen en de gemeente Hoeksewaard. Onder dit programma vallen diverse projecten. In een aantal projecten speelt Eurocom met Open Care Connect een rol.

Zorgwaard, Heemzicht, Alerimus en HW Wonen doen mee aan de Proof of Concept (PoC), vanuit de gezamenlijke ambitie om de zorg thuis slimmer in te richten. En met als doelstellingen om de zorg zo lang mogelijk uit te stellen (preventie), het helpend vermogen met én voor de lokale gemeenschap te versterken (participatie) en de zorgcapaciteit te vergroten door slimmer te organiseren (innovatie).

Open Care Connect Thuis voor langer thuis wonen

De samenwerkende organisaties kozen voor Open Care Connect Thuis. Een nieuwe dienst van Eurocom binnen het concept Open Care Connect, in samenwerking met partners als Polvo en Secuvita. Open Care Connect Thuis is een totaalpakket aan diensten voor langer thuis wonen. Het omvat apparatuur (slimme sloten, mobiele alarmering), service en support en onderhoud van apparatuur. Eventueel verzorgt Eurocom ook de facturatie. Met Open Care Connect Thuis geeft Eurocom vooral invulling aan de innovatiedoelstelling van de PoC. Met deze dienst werken alle betrokkenen rondom een cliënt beter samen, zodat de zorg efficiënter, beter en veiliger wordt.

Toegang met slimme sloten

Monique Op Heij, projectconsultant van Eurocom, is penvoerder van het project. Samen met haar collega’s van Eurocom, Polvo en Secuvita (onafhankelijke system integrator) geeft ze vorm aan de nieuwe dienstverlening. “Iedere cliënt krijgt elektronische sloten op de voordeur en een alarmhalszender, de CQ-5. Met de centrale app CQ-Mobile komen medewerkers in de woning. Voor de proef werken we samen met technologiepartner Polvo, specialist in het koppelen van deuren aan het zorgproces. Dit bedrijf plaatst het alarmapparaat en het slot en geeft de uitleg aan de cliënt en de eventuele mantelzorger. Ook biedt Polvo service en onderhoud. Op basis van de medewerker-cliënt-relatie wordt bepaald of de deur kan worden geopend of niet. Natuurlijk wordt de toegang gelogd.”

Al met al een flinke klus. Monique: “Vooral als het gaat om een wooncomplex. Want je kunt de deur van de cliënt pas openen als je de centrale entree voorbij bent. Die moeten we eveneens zonder sleutel kunnen openen. We hebben dus ook te maken met corporaties en vereniging van eigenaren.”

Diverse onderzoeken

De samenwerkende partijen werken toe naar een situatie waarbij dit hele proces verloopt via de cloudoplossing CQ-Net Live. Als onderdeel van de PoC onderzoeken we allerlei zaken. Zoals: hoeveel tijd besparen we doordat we de sleutels niet meer hoeven op te halen? Hoeveel valse alarmen voorkomen we met het nieuwe systeem? Kun je vrijwilligers inzetten en zo ja, welke rol kunnen ze krijgen? Ook onderzoeken we of we nog andere oplossingen aan het platform kunnen koppelen, zoals de medicijndispenser. Monique: “Je kunt het systeem zo inrichten dat de dispenser op het juiste tijdstip de medicatie aanbiedt. Als de cliënt de medicatie niet tijdig uit de dispenser haalt, kan de thuiszorgmedewerker een melding krijgen. Maar zit een thuiszorgmedewerker wel te wachten op zulke meldingen?”

Verder wordt onderzocht of er cliëntgroepen kunnen worden gemaakt: cliënten die vergelijkbare zorg en ondersteuning vragen en waarop we de alarmopvolging specifieker kunnen afstemmen. “Zoals mensen in een terminale fase voor wie het belangrijk is dat een alarmmelding rechtstreeks naar de verpleegkundige gaat die goed op de hoogte is van de situatie, in plaats van eerst naar de meldkamer.”

Vooruitgang boeken

Stap voor stap wordt vooruitgang geboekt. Monique: “Omdat het gaat om innovatie, kun je niet alles vooraf bedenken. Samen met de projectgroep bereiden we elke stap zorgvuldig voor. En natuurlijk nemen we iedereen mee in het project: cliënten, mantelzorgers, zorgmedewerkers én andere belanghebbenden zoals andere corporaties en verenigingen van eigenaren.”

Vanaf januari 2020 plaatst Polvo de sloten en alarmapparaten. “We zijn al begonnen met het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Met een aantal zaken kunnen we nu al starten. Zoals het meten van het aantal valse alarmen en het meten van de tijd die een thuiszorgmedewerker nu kwijt is tussen de alarmmelding en het openen van de deur van de cliënt. Medio 2020 hopen we de stuurgroep de onderzoeksresultaten te presenteren. Daarbij zal de projectgroep ook een advies uitbrengen over opschaling van de Open Care Connect Thuis dienst bij de overige cliënten van Slim Langer Thuis.”

Slim Langer Thuis

Deel dit bericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

Gerelateerde berichten

Zorgtechnologie en Wet zorg en dwang
Actueel

Zorgtechnologie voor dementerende ouderen: vrijheid óf vrijheidsbeperking?

De zorg verplaatst zich steeds meer naar thuis. Maar waar de zorg ook wordt gegeven, thuis of in een instelling, ze moet veilig en verantwoord zijn én bijdragen aan kwaliteit van leven. Wil je dat mensen een goed leven hebben, dan horen daar in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen bij. De nieuwe Wet zorg en dwang beschermt mensen hiertegen. De wet stelt strikte eisen aan onder meer de inzet van zorgtechnologie. Sommige technologie in de zorg vergroot de vrijheid, andere is vrijheidsbeperkend. En sommige technologie doet beide. Zorg en technologie zijn

Lees verder »
Actueel

Slimme sloten voor 180 woningen in Hoeksche Waard

Zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht, Zorgwaard, Careyn, Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en corporatie HW Wonen werken samen aan het project Slim Langer Thuis. Dit vanuit hun gezamenlijke ambitie om de zorg thuis slimmer in te richten. En met als doelstellingen om de zorg zo lang mogelijk uit te stellen (preventie), het helpend vermogen met én voor de lokale gemeenschap te versterken (participatie) en de zorgcapaciteit te vergroten door slimmer te organiseren (innovatie). Open Care Connect Thuis zorgt binnen het project voor veiliger wonen en slimmere zorg. Binnen de eerste pilot van

Lees verder »
Zorgprofessional opent deur met mobile telefoon
Actueel

Financiering Open Care Connect m.b.v. subsidies

De vergoedingen vanuit het Kwaliteitskader, een subsidieregeling, geven zorgorganisaties de mogelijkheid om extra personeel en middelen in te zetten op specifieke ‘projecten’ m.b.t. intramurale zorgverlening. Gelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra toezicht in de gezamenlijke ruimtes en voor opleidingen en bereikbaarheidsdiensten. Deze gelden maken het dus mogelijk om extra personeel aan te trekken om zorg beter te maken. Bij de besteding van deze gelden, mocht tot voor kort 15% besteed worden aan niet-formatie uren. Echter in dit percentage zit beweging: Met een goed plan kunnen deze gelden nu ook

Lees verder »