Open Care Connect Thuis onderdeel van pilot Slim langer Thuis

Slimme sloten voor 180 woningen in Hoeksche Waard

Zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht, Zorgwaard, Careyn, Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en corporatie HW Wonen werken samen aan het project Slim Langer Thuis. Dit vanuit hun gezamenlijke ambitie om de zorg thuis slimmer in te richten. En met als doelstellingen om de zorg zo lang mogelijk uit te stellen (preventie), het helpend vermogen met én voor de lokale gemeenschap te versterken (participatie) en de zorgcapaciteit te vergroten door slimmer te organiseren (innovatie). Open Care Connect Thuis zorgt binnen het project voor veiliger wonen en slimmere zorg.

Binnen de eerste pilot van Slim Langer Thuis worden circa 180 woningen in De Hoeksche Waard tussen december 2019 en april 2020 voorzien van een slim slot op de woningdeur. Cliënten met geplande thuiszorg, die ook een abonnement bij SPHW hebben, krijgen tevens een nieuwe alarmzender. Zorgmedewerkers kunnen door deze pilot sneller reageren op oproepen en op een veilige manier snel toegang verkrijgen tot de woning van een cliënt. De cliënt kan, indien nodig, zelf de deur openen met een afstandsbediening. In geval van nood is er altijd een spreek-luisterverbinding met een meldkamer.

Slimme sloten

Slimme deursloten zijn elektronische sloten die door de zorgmedewerker met de smartphone worden geopend. Deze elektronische toegang bespaart tijd in het geval van ongeplande zorg. Ook het beheer en de controle op de sloten en sleutels is met deze techniek vele malen veiliger. Na installatie van het slimme slot komen vrijwilligers bij de mensen thuis om uitleg te geven over de nieuwe technieken.

Alarmzender

De alarmzender staat in verbinding met CQ-Net Live, het cloudplatform binnen Open Care Connect. Dit platform zet de alarmmeldingen automatisch door naar de meldcentrale. Die zet een spreek-luisterverbinding op óf zet de melding door naar de professionals die de opvolging doen. De alarmzender heeft dus toegevoegde waarde voor de hele keten van cliënt, meldkamer, professional tot de mantelzorger.

Onderzoeken naar werking en gebruik

De samenwerkende organisaties onderzoeken in de pilot hoe cliënten en medewerkers omgaan met deze nieuwe zorgtechnologie-oplossing. Bovendien willen ze leren van de implementatie. Geven de vrijwilligers een goede uitleg over de technieken? Zijn de nieuwe technieken goed geïntegreerd in de werkprocessen? Is er voldoende nazorg?

Het is de bedoeling dat na de proefperiode alle cliënten met thuiszorg en alle cliënten van Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) slimme sloten en de nieuwe alarmzender krijgen.

Open Care Connect Thuis

In de komende jaren zullen meer en meer e-health oplossingen in gebruik genomen worden. Hierbij wordt intensief samengewerkt met cliënten, mantelzorgers, zorg- en welzijnspartijen, huisartsen, zorgverzekeraars, woningcorporaties en gemeenten. Want langer zelfstandig thuis wonen raakt ons allemaal en vraagt om samenwerking. Eurocom ontwikkelt Open Care Connect Thuis met onder andere partners als Polvo en Secuvita om deze samenwerking te faciliteren. Het is een totaalpakket aan diensten voor langer thuis wonen en omvat apparatuur (slimme sloten, mobiele alarmering), software, service en support en onderhoud.

Slim Langer Thuis is het uitvoeringsprogramma van de zorgorganisaties Zorgwaard, Heemzicht, Alerimus en Careyn, woningcorporatie HW Wonen en de gemeente Hoekse Waard. Onder dit programma vallen diverse projecten. In een aantal projecten speelt Eurocom een rol.

Deel dit bericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

Gerelateerde berichten

Zorgtechnologie en Wet zorg en dwang
Actueel

Zorgtechnologie voor dementerende ouderen: vrijheid óf vrijheidsbeperking?

De zorg verplaatst zich steeds meer naar thuis. Maar waar de zorg ook wordt gegeven, thuis of in een instelling, ze moet veilig en verantwoord zijn én bijdragen aan kwaliteit van leven. Wil je dat mensen een goed leven hebben, dan horen daar in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen bij. De nieuwe Wet zorg en dwang beschermt mensen hiertegen. De wet stelt strikte eisen aan onder meer de inzet van zorgtechnologie. Sommige technologie in de zorg vergroot de vrijheid, andere is vrijheidsbeperkend. En sommige technologie doet beide. Zorg en technologie zijn

Lees verder »
Zorgprofessional opent deur met mobile telefoon
Actueel

Financiering Open Care Connect m.b.v. subsidies

De vergoedingen vanuit het Kwaliteitskader, een subsidieregeling, geven zorgorganisaties de mogelijkheid om extra personeel en middelen in te zetten op specifieke ‘projecten’ m.b.t. intramurale zorgverlening. Gelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra toezicht in de gezamenlijke ruimtes en voor opleidingen en bereikbaarheidsdiensten. Deze gelden maken het dus mogelijk om extra personeel aan te trekken om zorg beter te maken. Bij de besteding van deze gelden, mocht tot voor kort 15% besteed worden aan niet-formatie uren. Echter in dit percentage zit beweging: Met een goed plan kunnen deze gelden nu ook

Lees verder »
Actueel

Meer werk- en leefplezier met nieuw systeem ZONL Zonnewiede

Open Care Connect ondersteunt zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie en innovatie. Een goed voorbeeld daarvan is de zorginnovatie-oplossing bij locatie Zonnewiede van ZONL. Een uitdagend project met een korte doorlooptijd. Cruciaal hierbij was een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen: Hollander Techniek, Kadex en Eurocom Group. Zonnewiede in Giethoorn is een woonzorgcentrum met 23 intramurale appartementen (met eigen ingang) voor verzorging en verpleging en 35 aanleunwoningen. Het zorgalarmeringsysteem was na jaren van trouwe dienst aan vervanging toe. Aan onze implementatiepartner Hollander Techniek de vraag een voorstel te schrijven voor een

Lees verder »