Visie van samenwerkende partners op de invulling Wet zorg en dwang

Eerst de zorgprocessen, dan pas kijken naar technologie

De Wet zorg en dwang (Wzd) vraagt van zorgorganisaties dat zij de zorg en ondersteuning afstemmen op de individuele wensen en mogelijkheden van mensen. Zodat deze mensen zoveel mogelijk hun leefstijl en vrijheid behouden. Maar de zorgprocessen, de zorgtechnologie, de organisatie en de cultuur van de meeste zorgorganisaties zijn nog afgestemd op álle bewoners. Waar begin je? Bij de cliënt en het primaire zorgproces van de professional én bij de nieuwe Wet zorg en dwang, stelt Jelmer Ouwerkerk, Chief Strategy Officer van Eurocom Group.

Als zorgorganisatie kun je worden overladen met technische oplossingen. Daar moet je je organisatie op aanpassen en medewerkers moeten ermee leren werken. Jelmer: “Van oudsher pushen aanbieders hun oplossingen. Te vaak laten zorgorganisaties zich verleiden tot de aanschaf van dure technologie die niet aansluit bij de behoefte van bewoners en medewerkers. Weggegooid zorggeld. Wij vinden: pas eerst zorgprocessen aan vanuit de, soms niet uitgesproken, wensen en behoeften van de cliënt en de professional, en bekijk daarna welke ondersteunende technologie je nodig hebt. Wij adviseren voordelige technologie in combinatie met een slimme cloudoplossing, want dat werkt effectiever en sluit ook het best aan bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang, waarmee we toe willen naar menswaardige zorg waarbij vrijheid en veiligheid met elkaar in balans zijn en optimale ondersteuning van de professional.”

Open Care Connect ecosysteem

Eurocom Group gaat niet voor de duurste oplossing, maar voor de meest efficiënte. Jelmer: “Hiervoor ontwikkelden we Open Care Connect. Dit concept bestaat onder meer uit een ecosysteem-softwareplatform om slim in een regio of in een keten samen te werken en om de wereld van Internet of Things, domotica en eHealth slim te verbinden met de mantelzorg, zorgcentrales en zorgprofessionals. Eén platform waarop zowel producten en diensten van diverse fabrikanten als implementatiepartijen en zorgaanbieders kunnen worden aangesloten en onderling worden gekoppeld. Met dit platform maken zorgorganisaties geleidelijk de overgang naar de vele oplossingen die beschikbaar komen binnen het ecosysteem, met behoud van centraal beheer en gebruik via één platform en één mobiele app als persoonlijke digitale assistent waarmee medewerkers alle functionaliteiten van alle producten en diensten bedienen.” Eurocom Group implementeert dit systeem echter niet zomaar.

Cliëntbehoefte en zorgprocessen centraal

Samen met Open Care Connect Partners zoals Consyst neemt Eurocom Group de cliëntbehoefte en de zorgprocessen van de zorgorganisatie als uitgangspunt. Rob Mandigers, directeur van Consyst: “Vanwege de stelselwijzingen in de zorg en de toenemende vergrijzing krijgen verpleeghuizen steeds meer bewoners met een zwaardere, vaak psychogeriatrische, zorgvraag. Mensen met dementie die de wereld niet meer begrijpen. Hoe ondersteun je deze bewoners op de juiste manier, zodat zij beter en zelfstandiger functioneren? Dat begint bij het werkproces. Samen met de zorgorganisatie onderzoeken we eerst hoe we de totale omgeving zo kunnen optimaliseren dat de professional de bewoner het best kan begeleiden in het zo zelfstandig mogelijk functioneren. Daarbij kijken we met een team van specialisten op basis van een geïntegreerde aanpak naar de fysieke omgeving en het vakmanschap van de professional, maar ook vanuit kennis van dementie (breinkennis). Uit wetenschappelijke cases blijkt dat, als je het zo organiseert dat bewoners minder stress ervaren, dit een positief effect heeft op het ziekteverloop bij en op het welzijn van mensen met dementie. De cognitieve achteruitgang stabiliseert en mensen overlijden uiteindelijk aan andere ouderdomsklachten dan de dementie. Een enorme winst, want het zorgt voor meer kwaliteit van leven. Zorgprofessionals krijgen een prettigere werkomgeving en er is minder uitval en minder verloop.”

Draagvlak onder medewerkers

Als werkprocessen veranderen, dan is dat wennen voor zorgprofessionals. Zeker voor ervaren medewerkers die al jarenlang op een bepaalde manier werken. En voor medewerkers die voorheen vooral mensen met somatische klachten verzorgden. Rob: “Onze ervaring is dat medewerkers best mee willen, als ze maar begrijpen waarom de verandering nodig is en wat die oplevert. Daarom besteden we daaraan veel aandacht in onze zorginhoudelijke trainingen, die we geven vanuit ons label Moribus Zorginnovatie met een team van gespecialiseerde trainers en transitiemanagers. “We leggen medewerkers uit wat er gaat veranderen, waarom we het doen en wat het effect is van de nieuwe werkwijze op het brein van mensen met dementie. Medewerkers gaan zich dan achter de verandering scharen. Ook gaan zij zich dan eigenaar voelen van de technologie die we van plan zijn in te zetten voor de individuele bewoners. Ze gaan daar actief over meedenken.”

Ondersteunende technologie

Als de werkprocessen helder zijn en er goed inzicht is in de behoeften van bewoners en medewerkers, kijken Eurocom Group en Consyst samen met de klant naar de ondersteunende technologie die nodig is. Rob: “Het gaat erom dat je kiest voor technologie die daadwerkelijk waarde toevoegt voor bewoner en medewerker. De cliënt wil vrijheid, de professional wil efficiency, overzicht en werkplezier. Met het Open Care Connect ecosysteem softwareplatform zetten zorgorganisaties exact de technologie in die de individuele bewoner nodig heeft. Een centrale rol daarbij speelt CQ-Mobile: één centrale app voor communicatie rond de cliënt en voor bediening van systemen in een verpleeghuis. De bewoner krijgt een polsbandje waarmee de deur van de eigen kamer automatisch open gaat. Dit polsbandje zetten we ook in voor leefcirkels: gebieden waar bewoners vrijuit naartoe kunnen. Zo nodig passen we draadloze puntoplossingen toe, zoals slimme sensoren. Zulke technologie zorgt voor veiligheid van de bewoner, zonder dat je de bewoner de hele tijd in de gaten hoeft te houden en zonder ‘overkill’ van camera’s in het gebouw. Daarmee draagt onze zorgtechnologie bij aan meer vrijheid voor de bewoner, met behoud van de veiligheid.”

Slimme rollenstructuur

Achter het systeem zit een slimme rollenstructuur, waarbij je eenvoudig sensoren, puntoplossingen en meldingen toekent aan locaties, bewoners en (multidisciplinaire groepen van) zorgprofessionals. Jelmer: “Op die manier kun je snel een kamer inrichten voor een nieuwe bewoner, of zelfs een nieuwe unit. Ook kun je leefcirkels instellen en aanpassen aan de hand van hoe het gaat met een bewoner. We blijven verbeteren. Elk device krijgt binnenkort een code die je kunt scannen met je smartphone om de connectie tussen de sensor en het Open Care Connect platform tot stand te brengen om technologie eenvoudiger uit te rollen. Deze feature ontwikkelen we momenteel en komt nog dit jaar beschikbaar. Binnenkort herkent ons platform of een mantelzorger op pad is met een cliënt, zodat een zorgprofessional geen melding hoeft te ontvangen wanneer een cliënt een leefcirkel uitloopt.”

Waardevolle data

Alle puntoplossingen die worden aangesloten op het Open Care Connect ecosysteem genereren samen veel data. Data die je kunt combineren en interpreteren. Met deze waardevolle informatie kunnen organisaties door middel van het Open Care Connect Service Portal het primaire proces verder verbeteren. Jelmer: “We kunnen bijvoorbeeld data genereren van het zorgproces conform AVG. Denk aan informatie over het aantal en type meldingen per tijdsvlak waarmee we professionals inzichten bieden om de zorg persoonlijker op maat te maken zonder extra werkdruk. Al deze data wordt visueel gemaakt op een BI-dasboard. Natuurlijk houden we rekening met de privacy. Bij Eurocom Group werkt een Privacy Officer die gaat over gegevensbescherming en let op het juiste gebruik van data.”

Toekomstbestendig

Rob en Jelmer verwachten dat de transitie de komende jaren een hoge vlucht neemt. Jelmer: “Nederland vergrijst, we wonen langer thuis en het tekort aan zorgprofessionals blijft toenemen. Mensen komen met complexere ziektebeelden binnen, wat leidt tot een hogere werkdruk. Tegelijkertijd verwacht de samenleving kwaliteit van zorg. Dat vraagt om nieuwe werkprocessen die ervoor zorgen dat mensen meer vrijheid en meer eigen regie ervaren. En die medewerkers ruimte en voldoening geven.” Rob snapt dat zorgorganisaties opzien tegen de verandering: “Maar dat is niet nodig. Want samen met Eurocom Group hebben we al meerdere trajecten gedaan. Maar met goede begeleiding en de juiste ondersteunende technologie wordt iedere organisatie toekomstbestendig, ook als het gaat om het naleven van de Wet zorg en dwang.”

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp
Wet zorg en dwang zorgtechnologie

Ontvang onze gratis whitepaper

'Zorgtechnologie & Wet zorg en dwang'

Gerelateerde berichten

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.