Zorgwaard, Heemzicht en Alerimus stemmen zorg op elkaar af

Eén toegangscontrolesysteem voor samenwerkende zorgorganisaties

De grenzen tussen intramurale en extramurale zorg vervagen. Zorgorganisaties werken steeds meer samen, zodat mensen ook echt langer thuis kunnen wonen. In de Hoekse Waard, een dunbevolkte regio, werken zorgorganisaties Zorgwaard, Heemzicht en Alerimus samen rond de cliënt. Hoe zorg je dat medewerkers snel en makkelijk geautoriseerde toegang hebben? Daarvoor komt er één toegangscontrolesysteem. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen alle betrokkenen. Bovendien daagt dit de organisaties uit om in de Hoeksche Waard organisatie-overschrijdend te werken voor cliënten, inclusief het waarborgen van de veiligheid rond data-uitwisseling. Ook de cliënt is erbij gebaat.

Zorgwaard, Heemzicht en Alerimus zijn ook deelnemers van het programma Slim Langer Thuis. Dit is het gezamenlijke programma van organisaties in de Hoekse Waard, waarbij onder meer het concept Open Care Connect | Thuis moet zorgen voor veiliger wonen en slimmere zorg. Ook Stichting SPHW en HW Wonen zijn betrokken bij dit programma.

Kopzorgen

De wens ontstond om te komen tot één manier van toegang voor alle zorgverleners: verpleeghuis- en thuiszorgmedewerkers. Het sleutelbeheer zorgt namelijk voor nogal wat kopzorgen. Denk aan medewerkers die sleutels vergeten in te leveren. Aan nieuwe medewerkers die nog geen sleutel hebben en dus niet overal kunnen komen. En aan (tijdelijke) medewerkers die ergens invallen en toegang nodig hebben. Bovendien is het met het sleutelbeheer onmogelijk om medewerkers op een veilige manier toegang te geven tot de locaties waar ze moeten zijn, over de muren (intramuraal en extramuraal) heen én over de organisaties (Zorgwaard, Heemzicht en Alerimus) heen.

Pilots met tags en mechanische sleutels

In 2019 voerden Eurocom en Polvo daarom een pilot uit op één locatie van Zorgwaard en bij Verzorgingshuis Heemzicht. Monique Op Heij, Project Manager van Eurocom: “Bewoners, medewerkers en bezoekers kregen een tag voor toegang tot bepaalde ruimten. Van elke deur bepaalden we of deze op slot moest en voor wie. Welke medewerkers met welke functies mogen wel en niet in de medicijnruimte? Zo kreeg elke deur een autorisatie. Ging het om een deur waar alleen een bezoeker niet doorheen mocht, zoals naar de spoelkeuken? Dan volstond een mechanische sleutel. Weer andere deuren bleven gewoon open. Voor de aansturing van de deuren adviseerden we de Open Care Gateway. We hebben deze zo aangepast dat er minder kabelwerk nodig is. De voordelen: een kortere doorlooptijd en lagere projectkosten. Zo kwamen we tot een financieel haalbare oplossing.”

Groen licht

Eurocom kreeg onlangs groen licht voor het implementeren van deze oplossing in alle 13 locaties van Zorgwaard en in verzorgingshuis Heemzicht in Piershil. Eurocom doet dit in nauwe samenwerking met Polvo, dat verantwoordelijk is voor het installeren en configureren van de Open Care Gateway en het plaatsen van de sloten. De Open Care Gateway zorgt voor de aansturing van de deuren met elektronische toegang. In een later stadium kan aan dit apparaat het verpleegoproepsysteem worden gekoppeld en kunnen leefcirkels en intramurale eHealth-toepassingen worden geïmplementeerd. Eurocom zorgt bovendien dat de medewerkers goed worden getraind en dat het toegangssysteem goed aansluit bij de werkprocessen.

Innovatie voor medewerker en cliënt

Uiterlijk op 31 december 2021 moet dit klaar zijn. Monique: “De zorgorganisaties hebben bij het zorgkantoor transitiemiddelen aangevraagd, want het gaat om een innovatie die ten goede komt aan cliënten en medewerkers. Medewerkers gaan efficiënter werken en samenwerken over de muren van de eigen organisatie heen. Met de implementatie van dit toegangscontrolesysteem wordt het ook technisch mogelijk om de dienstverlening van Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard uit te breiden. SPHW verzorgt nu al de alarmopvolging bij de thuiszorgcliënten van Zorgwaard, Heemzicht en Alerimus. Misschien gaan ze straks ook een rol spelen in de intramurale teams, bijvoorbeeld door het inzetten van een ambulant team van verpleegkundigen bij de drie zorgorganisaties. Voordeel hiervan is dat er minder gespecialiseerde verpleegkundigen op locatie hoeven te zijn.”

Meer eigen vrijheid én veiligheid met leefcirkels

Het systeem legt de basis voor meer eigen regie voor de cliënt. Denk aan het in de volgende fase plaatsen van deurautomaten die instelbaar zijn op de behoefte van de individuele cliënt. De client draagt een polsband en de deur is voorzien van een sensor waardoor de deurautomaat de deur alvast opent wanneer een client met een rollator nadert. Dit komt ten goede aan de toegankelijkheid van het pand. Monique: “Dan is de stap naar leefcirkels dichtbij”. Leefcirkels zijn gebieden waar een individuele cliënt vrijuit naartoe kan. De grootte van de leefcirkel wordt (indien nodig dagelijks) aangepast aan de individuele cliënt. Als de toegankelijkheid is gerealiseerd met deurautomaten, polszenders en sensoren, kan hetzelfde systeem worden uitgebreid voor de invoering van Leefcirkels.

Preventie, participatie en innovatie

Daarmee sluit ook dit project aan bij de visie van Slim Langer Thuis op het gebied van preventie, participatie en innovatie. Namelijk: hoe kunnen we met elkaar de vraag naar (langdurige) zorg zo lang mogelijk uitstellen en mogelijk ook wat verkleinen? Hoe kunnen we met elkaar (burgers én maatschappelijke organisaties) ons helpend vermogen met- en voor de lokale gemeenschap versterken? En hoe kunnen wij als zorgaanbieders onze zorg- en dienstverlening kwantitatief en/of kwalitatief slimmer organiseren en daarmee onze productiecapaciteit vergroten?

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp
Heemzicht Open Care Connect

Ontvang onze gratis whitepaper

'Zorgtechnologie & Wet zorg en dwang'

Gerelateerde berichten

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.