Samen bouwen aan toekomstbestendige verpleeghuiszorg

De vergrijzing, de toenemende zorgzwaarte bij cliënten die opgenomen worden in het verpleeghuis, de personeelstekorten, het hoge ziekteverzuim, de stijgende zorgkosten. Fikse uitdagingen voor de verpleeghuiszorg. Deze uitdagingen hebben impact, op zowel zorgprofessionals, mantelzorgers en vooral cliënten als op bestuurders en managers. De vragen zijn: hoe houden we de zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar? Hoe behouden of vergroten we de kwaliteit van zorg? En daarmee de kwaliteit van leven voor de bewoners van verpleeghuizen en de kwaliteit van werken voor professionals?

Drempels om te overwinnen

De verpleeghuiszorg verandert in snel tempo. Verpleeghuizen moeten de zorg en ondersteuning meer afstemmen op de individuele wensen en behoeften van bewoners, mede onder invloed van de Wet zorg en dwang (Wzd). Bewoners moeten zoveel mogelijk hun eigen leefstijl en vrijheid behouden, met behoud van de veiligheid. Door de stelselwijzigingen in de zorg (mensen blijven langer thuis wonen) en de toenemende vergrijzing krijgen verpleeghuizen steeds meer bewoners met een zwaardere, vaak psychogeriatrische in combinatie met somatische zorgvraag. Dat terwijl er een tekort is aan medewerkers, het ziekteverzuim vaak hoog is en de verpleeghuizen de kosten in de hand moeten zien te houden. En dan verlangt de overheid ook nog eens dat verpleeghuizen meer inzetten op preventie, terwijl de wetgeving en de financiering daar nog niet op zijn ingericht.

Investeren in innovatie

De afgelopen jaren ging er meer geld naar de verpleeghuizen waar kwaliteitsverbetering het hardst nodig was. Deze verpleeghuizen investeerden in extra personeel en in het behouden van bestaand personeel. Ook werd er geïnvesteerd in innovatie, een belangrijk speerpunt van de overheid om de zorg te verbeteren en in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Daar begint het lastig te worden. Want hoe innoveer je succesvol? Wat is hiervoor nodig? En waar begin je? Verpleeghuizen worstelen met deze vragen. Dat heeft vooral te maken met gebrek aan geld voor vernieuwing of voor adoptie en implementatietrajecten. Ook ontbreekt het vaak aan kennis en goede partners om te innoveren. Verder mist veelal een visie op innovatie en zorgtechologie. Vaak laat een verpleeghuis zich al gauw verleiden tot de aanschaf van dure technologie die niet aansluit bij de behoeften. Innoveren helpt, mits je dit goed aanpakt.

Open Care Connect

Eurocom Group ontwikkelde daarom het Open Care Connect ecosysteem. Een open en innovatief ecosysteem voor het slim verbinden van eHealth, Internet of Things (IoT) en domotica. Open Care Connect faciliteert ook de samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de cliënt, over organisaties heen. Het ecosysteem stelt organisaties in staat de technologie specifiek te laten aansluiten op de zorgvraag van de individuele bewoner. Organisaties sluiten hierop bestaande én nieuwe technologie aan. Zo maken ze geleidelijk de overgang naar de vele oplossingen die beschikbaar komen binnen het ecosysteem. Daarbij kijken we ook naar de installed base, om onnodige vervanging te voorkomen. Een centrale rol speelt OCC | Mobile: één app voor communicatie rond de cliënt en voor het bedienen van systemen in een verpleeghuis. Maar: we komen niet even een platform installeren. We gaan een duurzame samenwerking aan met alle betrokken partijen. Open Care Connect ecosysteem is een SaaS-oplossing. Zorgorganisaties betalen een vast bedrag per gebruiker en hoeven dus niet fors te investeren. Bovendien profiteren zij continu van updates en verbeteringen en de meest actuele functionaliteiten.

Het begint bij de bewoner en de medewerker

In onze visie gaat het erom dat je kiest voor technologie die daadwerkelijk waarde toevoegt. Dat lukt alleen als je niet direct kijkt naar nieuwe technologie, maar eerst naar cliënt, medewerker en proces. Wat is de zorgbehoefte van de bewoners? Welke knelpunten ervaren medewerkers in hun dagelijkse werk? Aan welke technologie hebben zij behoefte en met welk doel? Dat klinkt als een enorme open deur. Toch gebeurt dit te weinig. Dat komt onder meer omdat veel zorgorganisaties topdown zijn ingericht en de afstand tussen management en stafafdelingen en de zorgprofessionals groot is. Maar hoe maak je dan de juiste keuzes? Medewerkers worden nog te weinig betrokken bij innovatie, terwijl zij ermee moeten werken. Bovendien weten zij als beste wat zij nodig hebben voor hun werk en voor de zorg aan de bewoners. Krijgen zij een innovatie opgedrongen, dan roept dat al gauw weerstand op, vooral als de meerwaarde niet helder is of er in de praktijk niet is.

Eurocom begint dus altijd met strategische consultancy. Daarin gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag. En naar het belang voor bewoners en medewerkers. Wat hebben zij nodig? Eerst de mensen en de zorgprocessen, daarna de technologie die echt nodig is.

Samenwerking is cruciaal

Wij geloven dat samenwerking met alle betrokkenen in de zorg (in de regio en keten) leidt tot betere kwaliteit van werken en leven. Sterker nog, als partner in innovatie stellen we ketensamenwerking als voorwaarde voor succes. Binnen het Open Care Connect ecosysteem werken we samen met gespecialiseerde partners aan slimme, passende oplossingen. Het gaat om partners die werken vanuit dezelfde visie en met hetzelfde doel voor ogen. Minstens zo belangrijk is de samenwerking met de medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, managers en bestuurders van de zorgorganisatie. Samen ontwikkelen we duurzame oplossingen die de zorg optimaal faciliteren en daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg en prettiger werken. Daarbij hebben we ook oog voor de adoptie van de nieuwe technologie door de medewerkers. Het fijne is ook: als zorgorganisatie hoef je niet zelf op zoek naar geschikte partijen. Dat is een lange zoektocht die waarschijnlijk niet de beste keuze oplevert. In plaats daarvan selecteren wij de partijen die de problematiek van de zorgorganisatie kennen en daar ervaring mee hebben.

We blijven betrokken

Met het Open Care Connect ecosysteem blijven zorgorganisaties vernieuwen. Technologisch én organisatorisch. Denk daarbij ook aan samenwerkingen met bijvoorbeeld andere verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Want de grenzen van intra- en extramurale zorg zullen verder vervagen. We gaan toe naar een situatie waarbij thuiszorg en verpleeghuiszorg elkaar steeds meer overlappen en versterken. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van vakdisciplines zoals fysiotherapie en ergotherapie in de wijk. Ook de implementatie van eHealth-oplossingen (zoals INR-meters) zal bijdragen aan vooruitgedachte verpleeghuiszorg.

Benieuwd naar onze oplossingen? Neem contact met ons op voor een inspiratiesessie!

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp
Toekomstbestendige verpleeghuiszorg

Ontvang onze gratis whitepaper

'Zorgtechnologie & Wet zorg en dwang'

Gerelateerde berichten

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.