De 7 randvoorwaarden voor succesvolle opschaling van zorgtechnologie 

Nederland is kampioen POC’s en pilots. Dat kan anders.

Nergens wordt zoveel zorgtechnologie getest als in Nederland. We zijn kampioen in POC’s en pilots. Het probleem? Té vaak sterft zo’n pilot een stille dood. Zonde van het geld én de tijd. Want zorgmanagers, IT-managers, innovatiemanagers en zorgmedewerkers steken soms onnodig veel tijd en energie in het implementeren van weer een nieuwe zorgtoepassing of slim device. Met Open Care Connect pakken we het anders aan en werken we liever met zo min mogelijk POC’s en pilots.  

Waarom? Dat leggen we graag aan je uit in dit tweede artikel in de reeks over duurzaam innoveren. 

De Nederlandse zorg doet niet alleen veel pilots, maar ook veel proof of concepts (POC’s). Het verschil? Met een POC bepaalt de leverancier of een nieuwe oplossing technisch en functioneel werkt voordat die op de markt komt. Denk aan de botsproeftest van een nieuw automodel. Of aan de windturbinetest van een nieuw type racefiets. Om te zien of de oplossing ook buiten het laboratorium werkt, voert de leverancier POC’s uit bij twee of drie organisaties.  

Na de POC’s volgen de pilots. Bij een pilot is dus al duidelijk dat een oplossing werkt en voldoet aan de eisen. De vraag van veel zorgorganisaties is hierbij: werkt de oplossing ook in onze organisatie en voor onze werkprocessen?  

Waarom doen we in dit land zoveel POC’s en pilots?  

Nou, allereerst omdat o.a. zorgverzekeraars dit stimuleren. Bedrijven, vaak start-ups, krijgen subsidie om hun puntoplossing te testen in de praktijk. Een financiële aansporing waarvan bedrijven gretig gebruikmaken. Alleen, die aansporing is tijdelijk. En stel dat de POC of pilot succesvol is, dan nog kan je als organisatie nooit innoveren met een overload aan losse puntoplossingen 

Ons advies? Je wilt geen POC 

Inderdaad, geen POC. Want jullie tijd is té kostbaar. Je wilt zeker weten dat de oplossing wérkt. Maar je wilt ook geen pilot die al na een jaar stopt, zoals heel vaak gebeurt. Omdat de oplossing toch niet aansluit op de werkprocessen. Omdat medewerkers er niet mee werken. Of omdat de subsidie stopt en er geen geld is om op te schalen. Maar hoe pak je het dan wel goed aan?  

Onze oplossing: schaalbare projecten  

Binnen Open Care Connect kiezen we bewust voor schaalbare projecten. En fase 1 van zo’n project is dan een pilot op één locatie of afdeling of, in het geval van thuiszorg, bij een aantal cliënten in de wijk. We zorgen dan dat onze oplossing aansluit bij de ambities van de organisatie. Daarna schalen we op naar alle locaties, afdelingen en cliënten als randvoorwaarde van een pilot. Dat we opschalen, staat vast. Want dan behaalt de organisatie écht voordeel.  

Randvoorwaarden voor een succesvolle pilot 

Wil een pilot succesvol zijn, dan moet die voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Zoals:  

Ambitie 

Alles begint met ambitie. Wat wil je precies bereiken? Meer vrijheid voor cliënten? Minder werkdruk voor medewerkers? Irritaties uit het werkproces halen? Reistijden besparen? Stel jezelf dus die ene basisvraag: wat heeft de cliënt, de medewerker en de organisatie nodig? Pas daarna gaan we nadenken over oplossingen. Is deze ambitie haalbaar zonder techniek? Prachtig! Zo niet, dan gaan we door naar de volgende stap. 

Samenwerking 

We weten hóe je organisatie wil werken. En welke technologie helpend is. We hebben daarvan ook een plan uitgewerkt. Nu kunnen we een pilot gaan organiseren. Het lijkt een open deur, maar: goede samenwerking is cruciaal in een pilot. Samenwerking tussen de partijen die de technologie leveren en plaatsen. En samenwerking met de belangrijke mensen binnen de zorgorganisatie.  

Sponsors en ambassadeurs 

Onder sponsors en ambassadeurs verstaan we bijvoorbeeld: de Raad van Bestuur, de innovatiemanager en de IT-manager. Het is belangrijk dat zij enthousiast zijn. Zodat zij hun collega’s meenemen. En zodat die weer hun cliënten motiveren om de oplossing te gebruiken. Denk aan het verpleegoproepsysteem, een slim slot of nog een andere oplossing.  

Opschalen 

Na de pilot móet je als zorgorganisatie kunnen opschalen. Naar andere teams, afdelingen of locaties. Want juist het schaalvoordeel maakt de technologie aantrekkelijk. Dat zorgt ervoor dat alle afdelingen en locaties op dezelfde fijne manier gaan werken. Het betekent dat je verder moet kunnen kijken dan de pilot. Hoeveel gaat de technologie kosten na de pilot? Is dat geld er? En zijn medewerkers al toe aan deze technologie? Als het antwoord nee is, begin er dan nog even niet aan.  

Mobile device management (MDM) & netwerk 

Zet je technologie in, dan moet die wel werken. Sluiten de settings van alle smartphones daar goed op aan? Is het wifi-netwerk betrouwbaar? Dat moet allemaal in orde zijn voordat je start. En je moet dit blijven monitoren, want er kunnen altijd wijzigingen optreden.  

Hoe selecteer je de technologie? 

Neem altijd je ambitie als uitgangspunt. Wat heeft de cliënt, medewerker en organisatie nodig, nu en straks? Krijgen medewerkers meer rust als er minder alarmen zijn óf snakken ze naar een roosterprogramma. Zijn toegangsoplossingen dringend nodig? Of telemonitoringsoplossingen? Misschien verminder je de onrust op een afdeling wel het best door de leveranciers niet allemaal tegelijkertijd te laten komen. Door op die manier na te denken over ambities en technologie, kies je duurzaam.  

Tip: laat je goed adviseren over technologie. Niet door een leverancier van zo’n puntoplossing, maar door een partij die objectief kijkt wat nodig is.  

Hoe voer je samen een pilot uit? 

Het is belangrijk dat er een duidelijk plan ligt en dat ieders verantwoordelijkheden helder zijn. Doe ook eerst een schouw: wat voor techniek draait er nu op de locatie? Kunnen we daarmee de pilot doen? Zorg ook dat alle licenties op orde zijn. Want je wilt een vlammende start van je pilot.  

De eerste week is namelijk bepalend. Loopt het dan al gelijk goed, dan is de kans groot dat het goed blijft lopen. Start de dag dus op met een kort overleg, zeker die eerste week elke dag. Wat hebben we gedaan? Wat ging goed? Wat moeten we meer doen? Houd daarna wekelijks contact en blijf scherp. 

Wat kan Open Care Connect betekenen?  

Het begint allemaal bij de ambitie. Vervolgens bekijken we of het zonder technologie kan. Is er technologie nodig, dan zoeken we daarbij de meest geschikte partijen. Daarmee werken we samen voor het ontwikkelen van één geïntegreerd ecosysteem: Open Care Connect.  

 Resultaat: een systeem dat het beste naar boven haalt uit elk van de aangesloten apparaten. En dat zorgt voor maximale connectiviteit en betrouwbare routering van de meldingen. 

 Wil je meer weten over onze zorgoplossingen en werkwijze? Vraag een inspiratiesessie aan en neem contact op met een van onze consultants.  

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp
poc's en pilots

Ontvang onze gratis whitepaper

'Zorgtechnologie & Wet zorg en dwang'

Gerelateerde berichten

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.