Onze visie op zorg in de toekomst in 6 thema's - Open Care Connect

Kennis

Op deze pagina delen we kennisdocumenten die Eurocom binnen Open Care Connect ontwikkelt. Zoals whitepapers, blogs en visiedocumenten. We ontwikkelen deze documenten op basis van eigen kennis en ervaring én die van zorgorganisaties en samenwerkingspartners. Dit helpt ons enorm om waardevolle producten en diensten te ontwikkelen, voor nu én de toekomst.

We delen die kennis graag met u. Want samen bouwen we aan toekomstbestendige zorg. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem gerust contact op.

Artikel

Our vision on healthcare in the future in six themes

Innovatie in de zorg: zes voorwaarden voor succes

Hoe innoveer je als zorgorganisatie succesvol? Dat vraagt om slimme technologie die daadwerkelijk bijdraagt aan kwaliteit van leven en zorg. Uiteindelijk draait het om mensen. Daarom begint het bij hen. Het vraagt ook om een heldere koers en visie. Om een betrouwbare samenwerking in de regio en in de keten. Samen innoveren we, stap voor stap. Daarbij benutten we de kracht van data. Aan de hand van zes voorwaarden helpen we zorgorganisaties op weg.

Whitepaper

Wet zorg en dwang: zó zet je zorgtechnologie slim in

De Wet zorg en dwang vraagt van zorgorganisaties dat er aandacht is voor het recht op vrijheid van de cliënt. Dat je zorg verleent waarmee de cliënt instemt. En dat je uitsluitend een vrijheidsbeperkende maatregel inzet als het echt niet anders kan. Je ontdekt het in de whitepaper ‘Wet zorg en dwang: zó zet je zorgtechnologie slim in’. Interessant voor bestuurders, managers en zorgprofessionals.

Visie