Financiering Open Care Connect m.b.v. subsidies

De vergoedingen vanuit het Kwaliteitskader, een subsidieregeling, geven zorgorganisaties de mogelijkheid om extra personeel en middelen in te zetten op specifieke ‘projecten’ m.b.t. intramurale zorgverlening. Gelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra toezicht in de gezamenlijke ruimtes en voor opleidingen en bereikbaarheidsdiensten. Deze gelden maken het dus mogelijk om extra personeel aan te trekken om zorg beter te maken. Bij de besteding van deze gelden, mocht tot voor kort 15% besteed worden aan niet-formatie uren. Echter in dit percentage zit beweging: Met een goed plan kunnen deze gelden nu ook ingezet worden voor technologie die ondersteunend is aan de zorgmedewerker. Je kunt sinds kort via een projectplan een aanvraag indienen bij de verschillende zorgkantoren. Bij honorering krijg je dus dekking voor de kosten van technologie.

Voorwaarden voor financiering binnen het Kwaliteitskader

De technologie die mogelijk onder het Kwaliteitskader valt moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen:

  • De technologie wordt intramuraal gebruikt in de ouderenzorg
  • De technologie moet meetbaar ondersteunend zijn aan de zorgverlener, rekening houdend met de populatie cliënten van een afdeling
  • De kosten voor de technologie moeten in verhouding liggen met de potentiële efficiëntiewinsten bij de zorgverleners
  • De inzet van deze technologie leidt tot kwaliteitsverbetering bij de cliënt

Open Care Connect ondersteunt de intramurale zorgmedewerkers en verhoogt de kwaliteit van zorg bij cliënten

In vergelijking met het klassieke proces biedt de dienstverlening op basis van Open Care Connect in een intramurale setting efficiëntieverbetering op voor de zorgmedewerkers én verbetering van de kwaliteit van zorg voor de cliënten.

Aanvraag en verantwoordingsprocedure

Per specifiek project wordt er een aanvraag gemaakt. Er bestaat geen officieel format waaraan een aanvraag moet voldoen. Open Care Connect kan zorgorganisaties in contact brengen met partijen uit haar netwerk om project business cases te calculeren en aanvragen voor te bereiden o.b.v. een geldende en relevante subsidieregeling d.m.v. een standaard en bewezen methodiek.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen omtrent de mogelijkheden t.a.v. deze subsidie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Open Care Connect of bellen naar 040-2645500.

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp
Zorgprofessional opent deur met mobile telefoon

Ontvang onze gratis whitepaper

'Zorgtechnologie & Wet zorg en dwang'

Gerelateerde berichten

Meer weten over Open Care Connect?

Wij ondersteunen zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie. Volg ons en leer meer over onze oplossingen, partners en het ecosysteem.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met ons Privacystatement. Je kan je op elk moment uitschrijven.