The Open Care Connect
Ecosystem

The Open Care Connect ecosystem is a platform to which all products and services of various manufacturers can be connected, and which interlinks these products and services. Both new and existing technology can be connected, which provides organisations the opportunity to gradually make the transition to the many solutions that are becoming available within the ecosystem.

Thereby maintaining central management and the use of one platform. What’s more, the system allows for the use of only one mobile app to ensure that healthcare professionals don’t have to switch between multiple proprietary apps. This allows them to use these solutions in a specific way adjusted to the person in need of care rather than in a generic way. The ecosystem also provides tools and services to measure and optimise healthcare processes by means of data. Ultimately, the Open Care Connect ecosystem will help healthcare organisations to gradually (agile) make the transition into the future.

Three elements

To be able to jointly innovate, we use multiple elements. Those elements jointly comprise the Open Care Connect ecosystem. A living system in which all parties play their part, each with their own added value. The three elements are illustrated and explained in below model:

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
Open Care Connect Ecosysteem

Laag 1

Een technisch platform

Laag 1 - Open Care Connect Ecosysteem

In de eerste plaats is Open Care Connect een technisch platform voor het geborgd koppelen van systemen van diverse fabrikanten. Met als resultaat: één geïntegreerd platform waarmee we prangende vraagstukken oplossen op het gebied van onder meer toegang, alarmering en monitoring. Vaak gaat het om concurrerende systemen. Dankzij Open Care Connect worden gebruikers van deze systemen merkonafhankelijk.

Laag 2 - Open Care Connect Ecosysteem

Laag 2

Samenwerking, kennisdeling en een set aan afspraken

Laag 2 - Open Care Connect Ecosysteem

Open Care Connect staat voor open samenwerking met diverse partners. Een samenwerking die, zo is het doel, uitgroeit tot een community van partners die kennis delen, elkaar inspireren om voorbij de eigen grenzen te kijken en oplossingen bedenken die elkaar verrijken. Daaronder ligt een set aan afspraken tussen fabrikanten, implementatiepartijen en eindgebruikers. Daardoor kunnen organisaties deze applicaties, en de daarmee samenhangende data, op veilige en geborgde wijze toepassen.

Laag 3 - Open Care Connect Ecosysteem

Laag 3

Portals, apps en BI-tools

Laag 3 - Open Care Connect Ecosysteem

De derde laag zijn de tools, diensten en data binnen Open Care Connect om zorgprocessen en werkprocessen op een agile manier te verbeteren, veranderen en optimaliseren. Zoals portals, apps en business intelligence tools. Tezamen maken deze tools de veranderprocessen datagedreven. Door te meten en te analyseren kunnen we met elkaar veranderingen in de operatie op een agile manier ondersteunen. Belangrijk voordeel is dat deze laag veel randvoorwaardelijk werk van zorgprofessionals automatiseert, Resultaten: betere kwaliteit, lagere kosten.

Do you have any questions?

Contact one of our advisers.