Meer werk- en leefplezier met nieuw systeem ZONL Zonnewiede

Open Care Connect ondersteunt zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie en innovatie. Een goed voorbeeld daarvan is de zorginnovatie-oplossing bij locatie Zonnewiede van ZONL. Een uitdagend project met een korte doorlooptijd. Cruciaal hierbij was een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen: Hollander Techniek, Kadex en Eurocom Group.

Zonnewiede in Giethoorn is een woonzorgcentrum met 23 intramurale appartementen (met eigen ingang) voor verzorging en verpleging en 35 aanleunwoningen. Het zorgalarmeringsysteem was na jaren van trouwe dienst aan vervanging toe. Aan onze implementatiepartner Hollander Techniek de vraag een voorstel te schrijven voor een nieuw systeem. Daarbij moest rekening worden gehouden met de Wet zorg en dwang (Wzd). Bovendien moest het systeem bijdragen aan meer regie en zoveel mogelijk leefplezier voor bewoners. En aan een prettige werkomgeving voor medewerkers.

Open Care Connect

Hollander Techniek Adviseerde het Open Care Connect ecosysteem van Eurocom. De maatwerk-oplossing kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Hollander Techniek, Kadex en Eurocom. Het gaat om een systeem waarbij de sensor-oplossingen van Kadex op geborgde wijze via een API zijn gekoppeld aan de software-oplossingen van Eurocom Group: CQ-Net Server, CQ-Net Live en CQ-Net Mobile. Kadex en Hollander Techniek zijn beide partners van Open Care Connect.

Aansluiting bij de zorgbehoefte

Open Care Connect kan producten en diensten van diverse fabrikanten aansluiten en onderling koppelen. Zowel bestaande als nieuwe technologie. Hierdoor kan Zonnewiede het systeem in de toekomst eventueel uitbreiden, zodat dit blijft aansluiten bij de zorgbehoefte. Met Open Care Connect zet Zonnewiede dus een nieuwe stap in de digitale transformatie.

Veiligheid en leefcomfort

Het systeem ondersteunt en ontlast medewerkers en draagt bij aan een fijne en veilige leefomgeving voor bewoners. Dit is onder meer te danken aan de spreekluisterverbinding van het VerpleegOproepSysteem (VOS), trekkoorden en halszenders, die zijn verbonden met een smartphone. Afhankelijk van de bewoner zet Zonnewiede slimme sensoren in die passief of actief een alarm versturen. Het systeem biedt inzicht in het meldingenpatroon en het gedrag van de individuele bewoner. Denk bijvoorbeeld aan valdetectie. Medewerkers kunnen de zorg daardoor beter afstemmen op de individuele bewoner.

Verbetering voor álle partijen

Het goed implementeren van Open Care Connect is een specialisme. Hiervoor werken we sinds zomer 2019 samen met Hollander Techniek. Dit bedrijf begeleidt zorgorganisaties om technieken zo in te zetten dat dit een verbetering oplevert voor alle partijen. Hollander Techniek zorgt voor een goede afstemming van de werkwijze van zorgprofessionals, de veranderende zorgbehoefte van bewoners en ondersteuning met zorgtechnologie. Zo ook voor ZONL Zonnewiede.

Meer weten over het project voor ZONL Zonnewiede? Lees de klantcasus op de website van Hollander Techniek

Deel dit bericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

Gerelateerde berichten

Zorgtechnologie en Wet zorg en dwang
Actueel

Zorgtechnologie voor dementerende ouderen: vrijheid óf vrijheidsbeperking?

De zorg verplaatst zich steeds meer naar thuis. Maar waar de zorg ook wordt gegeven, thuis of in een instelling, ze moet veilig en verantwoord zijn én bijdragen aan kwaliteit van leven. Wil je dat mensen een goed leven hebben, dan horen daar in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen bij. De nieuwe Wet zorg en dwang beschermt mensen hiertegen. De wet stelt strikte eisen aan onder meer de inzet van zorgtechnologie. Sommige technologie in de zorg vergroot de vrijheid, andere is vrijheidsbeperkend. En sommige technologie doet beide. Zorg en technologie zijn

Lees verder »
Actueel

Slimme sloten voor 180 woningen in Hoeksche Waard

Zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht, Zorgwaard, Careyn, Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en corporatie HW Wonen werken samen aan het project Slim Langer Thuis. Dit vanuit hun gezamenlijke ambitie om de zorg thuis slimmer in te richten. En met als doelstellingen om de zorg zo lang mogelijk uit te stellen (preventie), het helpend vermogen met én voor de lokale gemeenschap te versterken (participatie) en de zorgcapaciteit te vergroten door slimmer te organiseren (innovatie). Open Care Connect Thuis zorgt binnen het project voor veiliger wonen en slimmere zorg. Binnen de eerste pilot van

Lees verder »
Zorgprofessional opent deur met mobile telefoon
Actueel

Financiering Open Care Connect m.b.v. subsidies

De vergoedingen vanuit het Kwaliteitskader, een subsidieregeling, geven zorgorganisaties de mogelijkheid om extra personeel en middelen in te zetten op specifieke ‘projecten’ m.b.t. intramurale zorgverlening. Gelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra toezicht in de gezamenlijke ruimtes en voor opleidingen en bereikbaarheidsdiensten. Deze gelden maken het dus mogelijk om extra personeel aan te trekken om zorg beter te maken. Bij de besteding van deze gelden, mocht tot voor kort 15% besteed worden aan niet-formatie uren. Echter in dit percentage zit beweging: Met een goed plan kunnen deze gelden nu ook

Lees verder »