Financiering Open Care Connect m.b.v. subsidies

De vergoedingen vanuit het Kwaliteitskader, een subsidieregeling, geven zorgorganisaties de mogelijkheid om extra personeel en middelen in te zetten op specifieke ‘projecten’ m.b.t. intramurale zorgverlening. Gelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra toezicht in de gezamenlijke ruimtes en voor opleidingen en bereikbaarheidsdiensten. Deze gelden maken het dus mogelijk om extra personeel aan te trekken om zorg beter te maken. Bij de besteding van deze gelden, mocht tot voor kort 15% besteed worden aan niet-formatie uren. Echter in dit percentage zit beweging: Met een goed plan kunnen deze gelden nu ook ingezet worden voor technologie die ondersteunend is aan de zorgmedewerker. Je kunt sinds kort via een projectplan een aanvraag indienen bij de verschillende zorgkantoren. Bij honorering krijg je dus dekking voor de kosten van technologie.

Voorwaarden voor financiering binnen het Kwaliteitskader

De technologie die mogelijk onder het Kwaliteitskader valt moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen:

  • De technologie wordt intramuraal gebruikt in de ouderenzorg
  • De technologie moet meetbaar ondersteunend zijn aan de zorgverlener, rekening houdend met de populatie cliënten van een afdeling
  • De kosten voor de technologie moeten in verhouding liggen met de potentiële efficiëntiewinsten bij de zorgverleners
  • De inzet van deze technologie leidt tot kwaliteitsverbetering bij de cliënt

Open Care Connect ondersteunt de intramurale zorgmedewerkers en verhoogt de kwaliteit van zorg bij cliënten

In vergelijking met het klassieke proces biedt de dienstverlening op basis van Open Care Connect in een intramurale setting efficiëntieverbetering op voor de zorgmedewerkers én verbetering van de kwaliteit van zorg voor de cliënten.

Aanvraag en verantwoordingsprocedure

Per specifiek project wordt er een aanvraag gemaakt. Er bestaat geen officieel format waaraan een aanvraag moet voldoen. Open Care Connect kan zorgorganisaties in contact brengen met partijen uit haar netwerk om project business cases te calculeren en aanvragen voor te bereiden o.b.v. een geldende en relevante subsidieregeling d.m.v. een standaard en bewezen methodiek.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen omtrent de mogelijkheden t.a.v. deze subsidie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Open Care Connect of bellen naar 040-2645500.

Zorgprofessional opent deur met mobile telefoon

Deel dit bericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

Gerelateerde berichten

Zorgtechnologie en Wet zorg en dwang
Actueel

Zorgtechnologie voor dementerende ouderen: vrijheid óf vrijheidsbeperking?

De zorg verplaatst zich steeds meer naar thuis. Maar waar de zorg ook wordt gegeven, thuis of in een instelling, ze moet veilig en verantwoord zijn én bijdragen aan kwaliteit van leven. Wil je dat mensen een goed leven hebben, dan horen daar in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen bij. De nieuwe Wet zorg en dwang beschermt mensen hiertegen. De wet stelt strikte eisen aan onder meer de inzet van zorgtechnologie. Sommige technologie in de zorg vergroot de vrijheid, andere is vrijheidsbeperkend. En sommige technologie doet beide. Zorg en technologie zijn

Lees verder »
Actueel

Slimme sloten voor 180 woningen in Hoeksche Waard

Zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht, Zorgwaard, Careyn, Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en corporatie HW Wonen werken samen aan het project Slim Langer Thuis. Dit vanuit hun gezamenlijke ambitie om de zorg thuis slimmer in te richten. En met als doelstellingen om de zorg zo lang mogelijk uit te stellen (preventie), het helpend vermogen met én voor de lokale gemeenschap te versterken (participatie) en de zorgcapaciteit te vergroten door slimmer te organiseren (innovatie). Open Care Connect Thuis zorgt binnen het project voor veiliger wonen en slimmere zorg. Binnen de eerste pilot van

Lees verder »
Actueel

Meer werk- en leefplezier met nieuw systeem ZONL Zonnewiede

Open Care Connect ondersteunt zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie en innovatie. Een goed voorbeeld daarvan is de zorginnovatie-oplossing bij locatie Zonnewiede van ZONL. Een uitdagend project met een korte doorlooptijd. Cruciaal hierbij was een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen: Hollander Techniek, Kadex en Eurocom Group. Zonnewiede in Giethoorn is een woonzorgcentrum met 23 intramurale appartementen (met eigen ingang) voor verzorging en verpleging en 35 aanleunwoningen. Het zorgalarmeringsysteem was na jaren van trouwe dienst aan vervanging toe. Aan onze implementatiepartner Hollander Techniek de vraag een voorstel te schrijven voor een

Lees verder »